ערוץ האימונואונקולוגיה

חסימת PD-1 בגידולים ללא מנגנון תיקון אי התאמה בדנ"א (MMR def)

שימוש בפמברוליזומאב יעיל יותר בגידולים ללא מנגנון תיקון אי התאמה ב DNA לעומת אלו בעלי מנגנון זה ומוביל לשיעור תגובה אימונולוגית והישרדות חופשית מהתקדמות גידול גבוהים יחסית

29.06.2015, 15:42
מוטציות גנטיות (צילום: אילוטסרציה)

מוטציות רקע סומטיות הנן בעלות פוטנציאל לקודד לאנטיגנים זרים. במחקר בדקו החוקרים אם גידולים עם מספר רב של מוטציות סומטיות שהנן משניות להעדר מנגנון תיקון אי התאמה ב-DNAי(MMR def) עשויים להיות רגישים לחסימה של checkpoint אימונולוגי.

המחקר (פאזה 2) העריך את הפעילות הקלינית של פמברוליזומאב, מעכב של PD 1י (-programmed death 1 ), וכלל 41 מטופלים עם קרצינומה גרורתית מפושטת עם או ללא חסר של מנגנון תיקון אי התאמה ב-DNA.

פמבורליזומאב ניתן תוך-ורידית במינון של 10 מ"ג לקילו אחת לשבועיים במטופלים עם סרטן קולורקטלי MMR def, מטופלים עם סרטן קולורקטלי בעלי MMR, ומטופלים עם סרטנים אחרים שאינם קולורקטלים והם MMR def.

נקודות הסיום העיקריות היו שיעור התגובה הקשור לתגובה אימונולוגית והישרדות חופשית מהתקדמות (PFS) ב-20 שבועות.

שיעור התגובה ושיעור ה-PFS היו 40% (4/10 מטופלים) ו-78% (7/9) מטופלים, בהתאמה, עבור MMR def קולורקטלים, ו-0% (0/18), ו-11% (2/18) עבור MMR קולורקטלים. זמן חציון PFS והישרדות כוללת לא הושגו בעוקבת ה-MMR def קולורקטליים, אך היו 2.2 ו-5 חודשים, בהתאמה, בקבוצת ה-MMR קולורקטליים ((יחס סיכונים להתקדמות מחלה או תמותה, 0.1 (p<0.001)) , יחס סיכונים לתמותה 0.22 (p=0,05)).

מטופלים עם MMR def קולורקטליים הראו תגובות דומות לאלו עם MMR קולורקטליים (שיעור תגובה אימונולוגית אובייקטיבי 71% (5/7 מטופלים) , שיעור PFS קשור לתגובה אימונולוגית 67% (4/6)) . ריצוף אקסום שלם גילה ממוצע של 1,782 מטוציות סומטיות פר גידול ב-MMR def בהשוואה ל-73 באלו בעלי MMRי (P=0.007). שיעור גבוה של מוטציות סומטיות הראה אסוציאציה עם PFS ארוך יותר (p=0.02).

החוקרים סיכמו, כי מחקר זה מדגים שסטטוס ה-MMR של הגידול ניבא את התועלת הקלינית בשימוש בתרופה האימונולוגית פמברוליזומאב.

מקור:
N Engl J Med. 2015 May 30. [Epub ahead of print]
PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair Deficiency.

נושאים קשורים:  פמברוליזומאב,  PD-1,  סרטן קולורקטלי,  MMR,  מחקרים