עמידות לכימותרפיה

MiR-506 מסייע להתגבר על עמידות לכימותרפיה בסרטן שחלות נסיובי מתקדם

ניסוי מצא, כי MiR-506 מגביר את הרגישות של תאים סרטניים לתרופות כימותרפיות ומשפר את שיעורי ההישרדות מסרטן שחלות נסיובי בדרגה גבוהה

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

עמידות לכימותרפיה מהווה אתגר עצום בטיפול בסרטן. miR-506 הוא מעכב עוצמתי של מעבר חומרים מתאי אפיתל למזנכימה, אשר קשור גם לעמידות לכימותרפיה.

מחקר זה בחן את התפקיד של miR-506 בתגובה לכימותרפיה בסרטן שחלות נסיובי בדרגה גבוהה (high-grade serous ovarian cancers).

החוקרים השתמשו בשיטות קפלן-מאייר ו-log-rank כדי לנתח:

(1) את הקשר שבין miR-506 לבין הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית, לפי נתונים ממאגרי המידע TCGAי(The Cancer Genome Atlasי, n=468) ו-Bagnoliי (n=130);

(2) ניסויים in-vitro כדי לחקור אם miR-506 קשור לרקומבינציה הומולוגית.

(3) תגובה לתרופות כימותרפיות.

החוקרים השתמשו במודל של עכברות עם סרטן שחלות (n=10 לכל קבוצה) כדי לבחון את ההשפעה של miR-506 על ציספלטין (Cisplatin - Abiplatin) ורגישות למעכבי PARP. כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו-צדדיים.

נמצא קשר בין MiR-506 לשיפור בתגובה לטיפול הכימותרפי, הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית, בשתי עקבות בלתי-תלויות של מטופלות עם סרטן שחלות (TCGA ו-Bangoli).

MiR-506 הגביר את רגישות התאים לנזק לדנ"א על ידי שפעול ישיר של הגן RAD51, אשר אחראי על תיקון נזקים בדנ"א דו-גלילי.

מתן miR-506 באופן מערכתי לעכברות ללא תימוס בנות 8-12 שבועות הגביר באופן מובהק את התגובה לציספלטין ולמעכב ה-PARP אולפריב (Olaparib), שהתבטאה בירידה במשקל הגידול פי 5-6.

MiR-506 הוא סמן קליני עוצמתי לתגובה לטיפול כימותרפי אשר מסוגל לצפות את סיכויי ההישרדות מסרטן שחלות נסיובי. ל-MiR-506 תפקיד טיפולי חשוב בהגברת הרגישות של תאים סרטניים לכימותרפיה.

מקור:
Guoyan Liu, Da Yang, Rajesha Rupaimoole, Chad V. Pecot, Yan Sun, Lingegowda S. Mangala, Xia Li, Ping Ji, David Cogdell, Limei Hu, Yingmei Wang, Cristian Rodriguez-Aguayo, Gabriel Lopez-Berestein, Ilya Shmulevich, Loris De Cecco, Kexin Chen,Delia Mezzanzanica, Fengxia Xue, Anil K. Sood, and Wei Zhang; Augmentation of Response to Chemotherapy by microRNA-506 Through Regulation of RAD51 in Serous Ovarian Cancers; JNCI J Natl Cancer Inst (2015) djv108doi:10.1093/jnci/djv108First published online May 20, 2015 (12 pages)

נושאים קשורים:  עמידות לכימותרפיה,  miR-506,  high-grade serous ovarian cancers,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  The Cancer Genome Atlas,  Bagnoli,  רקומבינציה הומולוגית,  ציספלטין,  cisplatin,  RAD51,  תיקון דנ"א,  מעכב PARP,  אולפריב,  Olaparib,  מחקרים
תגובות