מלנומה מתקדמת

פמברוליזומאב לעומת איפילימומאב במלנומה מתקדמת

פמברוליזומאב האריכה את השרידות ללא התקדמות המחלה ואת השרידות הכוללת יותר מאשר איפילימומאב במטופלים עם מלנומה מתקדמת, והיא בעלת רעילות נמוכה יותר

17.09.2015, 16:06
מיקרוגרף של תאי מלנומה (אילוסטרציה)

המעכב האימונולוגי איפילימומאב (ipilimumab, שם מסחרי: יירבוי) הינו הטיפול המקובל כיום בחולים עם מלנומה מתקדמת. פמברוליזומאב (Pembrolizumab, שם מסחרי: קיטרודה) מעכבת את תהליך PD-1י (programmed cell death 1), על ידי פעולה בנקודת הביקורת האימונולוגית, וכמו כן הינה בעלת מנגנון הפועל כנגד גידולים בחולים עם מלנומה מתקדמת.

במחקר האקראי, המבוקר, שלב 3, החוקרים חילקו ביחס של 1:1:1, 834 חולים עם מלנומה מתקדמת לקבלת פמברוליזומאב (במינון 10 מ"ג לק"ג של משקל גוף) בכל שבועיים או שלושה או לקבלת 4 מנות של איפילימומאב (במינון 3 מ"ג לק"ג) כל שלושה שבועות.

התוצאות העיקריות שנבדקו היו שרידות כוללת, ושרידות ללא התקדמות המחלה (progression-free survival).

הערכת שיעורי השרידות ללא התקדמות המחלה לשישה חודשים עמדה על 47.3% עבור מטופלים שקיבלו טיפול בפמברוליזומאב כל שבועיים, 46.4% עבור פמברוליזומאב כל 3 שבועות, ו-26.5% עבור איפילימומאב (יחס הסיכונים עבור התקדמות המחלה: 0.58; p<0.001 עבור שני משטרי הטיפול בפמברוליזומאב לעומת איפילימומאב; רווח סמך 95%: 0.72-0.46, ו-0.72-0.47, בהתאמה).

הערכת שיעורי השרידות הכוללת ל-12 חודשים הייתה 74.1%, 68.4% ו-58.2%, בהתאמה (יחס סיכונים לתמותה עבור טיפול בפמברוליזומאב כל שבועיים: 0.63; רווח סמך 95%: 0.83-0.47; p=0.0005 ; יחס סיכונים עבור טיפול בפמברוליזומאב כל שלושה שבועות: 0.69; רווח סמך 95%: 0.90-0.52; p=0.0036).

קצב התגובה השתפר במתן פמברוליזומאב כל שבועיים (33.7%) וכל שלושה שבועות (32.9%), בהשוואה לאיפילימומאב (11.9%) (p<0.001 בהשוואת כל קבוצת פמברוליזומאב לאיפילימומאב). התגובה לטיפול נמשכה ב-89.4%, 96.7% ו-87.9% מהמטופלים, בהתאמה, בתקופת מעקב בעלת זמן חציון של 7.9 חודשים. היעילות (Efficacy) הייתה זהה בשתי קבוצות הפמברוליזומאב.

שיעור תופעות הלוואי הקשורות בטיפול בדרגות חומרה 3 עד 5, היה נמוך יותר בקבוצות הפמברוליזומאב (13.3% ו-10.1%) לעומת קבוצת האיפילימומאב (19.9%).

החוקרים מסכמים, כי הנוגדן פמברוליזומאב הפועל כנגד PD-1 האריך את השרידות ללא התקדמות המחלה ואת השרידות הכוללת יותר מאשר איפילימומאב במטופלים עם מלנומה מתקדמת. כמו כן, פמברוליזומאב הינה בעלת רעילות נמוכה יותר.

מקור:
Robert, C., Schachter, J., Long, G. V., Arance, A., Grob, J. J., Mortier, L., et al. (2015). Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med, 372(26), 2521-2532.

נושאים קשורים:  מלנומה מתקדמת,  פמברוליזומאב,  איפילימומאב,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות