סרטן השחלות

טיפול כימותרפי סטנדרטי עם או ללא אווסטין בנשים עם אבחנה ראשונה של סרטן השחלות

מחקר לא מצא שיפור בשרידות הכוללת של כלל המטופלות בטיפול נוסף ב-בווציזומאב (אווסטין); עם זאת, בתת קבוצת המטופלות שהיו בעלות פרוגנוזה גרועה, בווציזומאב שיפרה את השרידות הכוללת

07.10.2015, 08:59

דיווח קודם ממחקר ICON7 הציג ממצאים של שיפור בשרידות ללא התקדמות המחלה (progression-free survival) בנשים עם סרטן השחלות שקיבלו במקביל לכימותרפיה סטנדרטית גם בווציזומאב (bevacizumab, שם מסחרי: אווסטין), כאשר ההשפעה הגדולה ביותר הייתה במטופלות עם סיכון גבוהה להתקדמות המחלה. החוקרים מדווחים במאמר זה על השרידות הכוללת של המטופלות שהשתתפו במחקר.

ICON7 היה מחקר בינלאומי, שלב 3, אקראי, ללא סמיות, שבוצע ב-263 מרכזים רפואיים ב-11 ארצות, כולל מספר ארצות באירופה, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד. במחקר נכללו נשים מבוגרות שאובחנו לראשונה בסרטן השחלות ושהיו בשלב מוקדם בסיכון גבוה (שלב I עד IIa, בציון 3 או עם היסטולוגיה ברורה של התאים, על פי דירוג הפדרציה הבינלאומית לגינקולוגיה ומיילדות [FIGO]) או בשלבים יותר מתקדמים (דירוג FIGO, IIb עד IV) וסטטוס תפקוד מרמה 0 עד 2, על פי ECOGי (Eastern Cooperative Oncology Group).

הנשים חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבלת טיפול סטנדרטי בכימותרפיה (שישה מחזורים, שלוש פעמים בשבוע של קרבופלטין (carboplatinי) [AUC 5 או 6] ופקליטקסל (paclitaxelי) 175 mg/m2 לפי שטח פני הגוף, במתן תוך ורידי) או טיפול זהה בכימותרפיה ובנוסף אליו פעם בשלושה שבועות גם בווציזומאב 7.5 מ"ג לק"ג לפי משקל הגוף, במתן תוך ורידי, הניתן במקביל לטיפול תומך שנמשך עד 12 מחזורים נוספים, פעם בשלושה שבועות.

התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה שרידות ללא התקדמות המחלה; כמו כן, עוצמת המחקר אפשרה גם לזהות את השוני בשרידות הכוללת. ניתוח הנתונים בוצע על פי הכוונה-לטפל (intention to treat).

בין דצמבר 2006 לפברואר 2009, 1,528 נשים נכללו במחקר וחולקו באופן אקראי לקבלת כימותרפיה בלבד (n=764) או כימותרפיה יחד עם בווציזומאב (n=764). זמן החציון של המעקב אחר המטופלות, בעת סיום המחקר במרץ 2013, היה 48.9 חודשים (רווח בין רבעוני: 56.2-26.6), כאשר 714 מטופלות נפטרו (352 מקבוצת הכימותרפיה ו-362 מקבוצת הבווציזומאב).

תוצאות המחקר הראו עדויות לכך שהייתה התפלגות לא פרופורציונאלית של הסיכון, ולכן החוקרים השתמשו במשתנה "זמן שרידות ממוצעת מוגבלת" (restricted mean survival time) על מנת לחשב את ההשפעה העיקרית.

לא דווח על שיפור בשרידות הכוללת בשימוש בווציזומאב (זמן שרידות ממוצעת מוגבלת: 44.6 חודשים [רווח סמך 95%: 45.9-43.2] בקבוצת הכימותרפיה, לעומת 45.5 חודשים [רווח סמך 95%: 46.7-44.2] בקבוצת הבווציזומאב; p=0.85 במבחן log-rank).

בניתוח הנתונים של תת-קבוצת המטופלות שהיו עם פרוגנוזה גרועה (n=502י), 332 (66%) נפטרו (174 מקבוצת הכימותרפיה ו-158 מקבוצת הבווציזומאב), וכן דווחה שונות מובהקת בשרידות הכוללת בין נשים מקבוצת הבווציזומאב לעומת אלו שקיבלו כימותרפיה בלבד (זמן שרידות ממוצעת מוגבלת: 34.5 חודשים [רווח סמך 95%: 37.0-32.0] בקבוצת הכימותרפיה, לעומת 39.3 חודשים [רווח סמך 95%: 41.7-37.0] בקבוצת הבווציזומאב; p=0.03 במבחן log-rank).

אף על פי כן, במטופלות שלא היו בסיכון גבוהה, זמן השרידות הממוצעת המוגבלת לא היה שונה באופן מובהק בין שתי קבוצות הטיפול (49.7 חודשים [רווח סמך 95%: 51.1-48.3] בקבוצת הכימותרפיה, לעומת 48.4 חודשים [רווח סמך 95%: 49.9-47.0] בקבוצת הבווציזומאב; p=0.20).

ניתוח נתונים מעודכן של שרידות ללא התקדמות המחלה הראה שלא היה שוני בין קבוצות הטיפול. במהלך תקופת המעקב הממושכת, דווחה תופעת לוואי אחת, הקשורה בטיפול, בדרגה 3 (נצור [פיסטולה] בדרכי העיכול, במטופלת מקבוצה הבווציזומאב), שלושה מקרים של תופעות לוואי בדרגה 2 (כשל לבבי, סרקואידוזיס, ושבר ברגל, כולם בקבוצת הבוציזומאב) ותופעת לוואי אחת בדרגה 1 (דימום ואגינאלי, במטופלת מקבוצת הכימותרפיה).

החוקרים מסכמים, כי בווציזומאב הניתנת בנוסף לכימותרפיה סטנדרטית, לא שיפרה את השרידות הכוללת באוכלוסיית המחקר. עם זאת, ובהתאמה לדיווחים של שרידות ללא התקדמות המחלה שדווחו במחקרי ICON7 ו-GOG-218, כן נראה שיפור במטופלות שהיו עם פרוגנוזה גרועה. עדות זו מהווה הכוונה נוספת לטיפול המיטבי הדרוש בווציזומאב בסרטן השחלות.

מקור:
Oza, A. M., Cook, A. D., Pfisterer, J., Embleton, A., Ledermann, J. A., Pujade-Lauraine, E., ... & ICON7 trial investigators. (2015). Standard chemotherapy with or without bevacizumab for women with newly diagnosed ovarian cancer (ICON7): overall survival results of a phase 3 randomised trial. The Lancet Oncology, 16(8), 928-936.‏

נושאים קשורים:  סרטן השחלות,  בווציזומאב,  שרידות כוללת,  אווסטין,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות