דוסטקסל

פמברוליזומאב לעומת דוסטקסל במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים, חיוביים ל-PD-L1, שטופלו בעבר

מחקר מצא, כי פמברוליזומאב שיפרה את השרידות הכוללת באופן מובהק, היתה יותר בטוחה ושיפרה את השרידות ללא התקדמות המחלה במטופלים בהם לפחות 50% מהתאים היו חיוביים ל-PD-L1

29.12.2015, 10:34
Non-small-cell lung carcinoma, סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים ואינם קשקשיים (צילום: אילוסטרציה)

למרות ההתפתחויות האחרונות בטיפול בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (non-small-cell lung cancer), עדיין קיים הצורך בטיפולים יעילים למחלה המתקדמת.

החוקרים במחקר הנוכחי העריכו את היעילות של פמברוליזומאב (pembrolizumab, שם מסחרי: קיטרודה), עבור מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים, חיוביים ל-PD-L1, שטופלו בעבר.

החוקרים ביצעו מחקר, שלב 2/3, אקראי, ללא סמיות ב-202 מרכזים רפואיים אקדמיים ב-24 מדינות. מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים, שביטאו PD-L1 ב-1% מתאי הסרטן לכל הפחות, חולקו באופן אקראי (יחס של 1:1:1) בריבוד של שישה בכל שיכבה, לקבלת פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג, פמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג או דוסטקסל (docetaxel, שם מסחרי: דוסטקסל/דוצטקסל/דוסיטקסל) 75 מ"ג למטר בריבוע, כל שלושה שבועות.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו השרידות הכוללת ושרידות ללא התקדמות (progression-free survival) המחלה, הן בכל אוכלוסיית המטופלים והן באוכלוסיית המטופלים בהם היה ביטוי של PD-L1 בלפחות 50% מתאי הגידול.

החוקרים השתמשו בערך סף של p<0.00825 (חד-צדדי) כדי לקבוע מובהקות בניתוח השרידות הכוללת וערך סף של p<0.001 בניתוח שרידות ללא התקדמות המחלה.

בין אוגוסט 2013 לפברואר 2015, הוכללו במחקר 1,034 מטופלים שחולקו באופן אקראי: 345 מטופלים לטיפול בפמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג, 345 מטופלים לטיפול בפמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג, ו-343 מטופלים לטיפול בדוסטקסל. עד ה-30 בספטמבר 2015, 521 מטופלים נפטרו מהמחלה.

באוכלוסיית המטופלים הכללית, שהשתתפה במחקר, חציוני השרידות הכוללת היו: 10.4 חודשים עבור פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג, 12.7 חודשים עבור פמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג, ו-8.5 חודשים עבור דוסטקסל. השרידות הכוללת הייתה גבוהה באופן מובהק עבור פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (יחס סיכונים [Hazard Ratioי]: 0.71, רווח סמך 95%: 0.88-0.58; p=0.0008) ועבור פמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (יחס סיכונים 0.61, רווח סמך 95%: 0.75-0.49; p<0.0001).

חציוני השרידות ללא התקדמות המחלה היו: 3.9 חודשים עם פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג, 4.0 חודשים עבור פמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג, ו-4.0 חודשים עבור דוסטקסל, ללא הבדל מובהק בין פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (יחס סיכונים: 0.88, רווח סמך 95%: 1.05-0.74; p=0.07) או בין פמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (יחס סיכונים 0.79, רווח סמך 95%: 0.94-0.66; p=0.004).

בקרב מטופלים בהם לפחות 50% מתאי הסרטן ביטאו PD-L1, השרידות הכוללת הייתה ארוכה באופן משמעותי בטיפול עם פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (חציון 14.9 חודשים לעומת 8.2 חודשים; יחס סיכונים: 0.54, רווח סמך 95%: 0.77-0.38; p=0.0002) וכן בטיפול בפמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (17.3 חודשים לעומת 8.2 חודשים; יחס סיכונים 0.50, רווח סמך 95%: 0.70-0.36; p<0.0001).

באופן דומה, באוכלוסיית המטופלים הזו, השרידות ללא-התקדמות המחלה הייתה ארוכה באופן מובהק בטיפול בפמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (חציון: 5.0 חודשים לעומת 4.1 חודשים; יחס סיכונים 0.59, רווח סמך 95%: 0.78-0.44; p=0.0001) ובטיפול בפמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג לעומת דוסטקסל (5.2 חודשים לעומת 4.1 חודשים; יחס סיכונים 0.59, רווח סמך 95%: 0.78-0.45; p<0.0001).

תופעות לוואי בדרגה 5-3, הקשורות בטיפול, היו פחות שכיחות בקרב מטופלים שקיבלו פמברוליזומאב בהשוואה למטופלים שקיבלו דוסטקסל (43 [13%] מתוך 339 המטופלים שקיבלו פמברוליזומאב 2 מ"ג לק"ג, 55 [16%] מתוך 343 המטופלים שקיבלו פמברוליזומאב 10 מ"ג לק"ג, ו-109 [35%] מתוך 309 המטופלים שקיבלו דוסטקסל).

החוקרים מסכמים, כי פמברוליזומאב האריכה את השרידות הכוללת, והיא בעלת פרופיל benefit-to-risk טוב יותר, במטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים, חיוביים ל-PD-L1, שטופלו בעבר. נתונים אלו מבססים את פמברוליזומאב כאפשרות טיפול חדשה לאוכלוסיית המטופלים הזו, וכן מבססים את הבחירה על פי PD-L1.

מקור:
Herbst, R. S., Baas, P., Kim, D.-W., Felip, E., Pérez-Gracia, J. L., Han, J.-Y., . . . Garon, E. B. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. The Lancet. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01281-7

נושאים קשורים:  דוסטקסל,  סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים,  PD-L1,  שרידות כוללת,  מחקרים,  פמברוליזומאב
תגובות