סרטן המעי

CDX2 כסמן ביולוגי פרוגנוסטי בסרטן המעי הגס בשלב 2 ו-3

מחקר מצא, כי מטופלים, שבגידולם לא נמצא ביטוי של CDX2 היו בעלי שיעור שרידות ללא-התקדמות-המחלה נמוך יותר בהשוואה למטופלים שכן ביטאו CDX2; כמו כן, טיפול כימותרפי בהם יעיל

10.02.2016, 13:33
תמונה מיקרוסקופית של סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)
תמונה מיקרוסקופית של סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

זיהוי של מטופלים עם סרטן המעי הגס בשלב 2 הנמצאים בסיכון גבוה הינו המפתח לבחירת מטופלים שיצטרכו טיפול תומך לאחר ניתוח. חתימות הביטוי הגני המבוססות על Microarray, שנגזרו מתאי גזע ומתאי-אב, נראות כאפשרויות מבטיחות לזיהוי מטופלים אלו, אך השימוש הפרקטי בהן במסגרת קלינית הוא קשה.

החוקרים השתמשו בגישה ביו-אינפורמטית חדשה על מנת לחפש סמנים ביולוגים להתמיינות של תאי אפיתל המעי מתוך מערכי ביטוי גני רחבים, ולאחר מכן דרגו את הגנים המועמדים שנמצאו על פי זמינותם של מבחנים אבחנתיים בקליניקה.

תוך שימוש בניתוח של תתי קבוצות, ששילב קבוצות עצמאיות ורטרוספקטיביות של מטופלים עם סרטן המעי בשלב 2 ו-3, נבחן הקשר בין הגנים המועמדים העיקריים לבין שרידות ללא-התקדמות-המחלה (disease-free survival), והרווח מטיפול תומך עם כימותרפיה.

פקטור התעתוק (transcriptionי) CDX2 דורג ראשון במסגרת בדיקות הסקירה. בקבוצה של 87 מתוך 2,115 דגימות מגידולים (4.1%), לא היה ביטוי של CDX2. במסד הנתונים הראשוני ששימש לגילוי הגנים וכלל 466 מטופלים, שיעור המטופלים עם שרידות ללא-התקדמות-המחלה למשך 5 שנים היה נמוך יותר בקרב 32 המטופלים (6.9%) שהיו עם סרטן מעי ללא ביטוי של CDX2, בהשוואה ל-434 המטופלים (93.1%) אצלם CDX2 היה חיובי (יחס סיכונים [hazard ratio] לחזרת המחלה: 3.44; רווח סמך 95%: 7.38-1.60; p=0.002).

במסד הנתונים ששימש לתיקוף, וכלל 314 מטופלים, שיעור המטופלים עם שרידות ללא התקדמות המחלה למשך 5 שנים היה נמוך יותר בקרב 38 (12.1%) המטופלים עם סרטן המעי ללא ביטוי של חלבון CDX2,בהשוואה ל-276 המטופלים (87.9%) עם סרטן המעי הגס שהיה חיובי ל-CDX2 (יחס סיכונים: 2.42, רווח סמך 95%: 4.29-1.36; p=0.003).

בקרב שתי הקבוצות הללו, ממצאים אלו לא נמצאו קשורים למין וגיל המטופל או לשלב הגידול או דירוגו.

בקרב מטופלים עם סרטן שלב 2, נמצא הבדל מובהק בין השרידות ללא התקדמות המחלה למשך 5 שנים הן במסד הנתונים הראשוני ששימש לגילוי (49% מקרב 15 המטופלים שלא ביטאו CDX2, לעומת 87% מקרב 191 המטופלים שביטאו CDX2י, p=0.003) והן במסד הנתונים ששימש לתיקוף (51% מקרב 15 המטופלים שלא ביטאו CDX2, לעומת 80% מקרב 106 המטופלים שביטאו CDX2י, p=0.004).

במאגר הנתונים ששילב את נתוני כל המטופלים, שיעור השרידות ללא התקדמות המחלה למשך 5 שנים היה גבוה יותר בקרב 23 המטופלים עם סרטן המעי, שלב 2, שלא ביטאו CDX2, וקיבלו טיפול כימותרפי תומך, בהשוואה ל-25 המטופלים שלא ביטאו CDX2 ולא קיבלו טיפול כימותרפי תומך (91% לעומת 56%, p=0.006).

החוקרים מסכמים, כי חוסר ביטוי של CDX2 מסייע לזהות תת קבוצה של חולים עם סרטן המעי בשלב 2, הנמצאים בסיכון גבוהה, ושככל הנראה ירוויחו מטיפול כימותרפי תומך.

מקור:
Dalerba, P., Sahoo, D., Paik, S., Guo, X., Yothers, G., Song, N., . . . Clarke, M. F. (2016). CDX2 as a Prognostic Biomarker in Stage II and Stage III Colon Cancer. New England Journal of Medicine, 374(3), 211-222. doi: doi:10.1056/NEJMoa1506597

נושאים קשורים:  סרטן המעי,  סמן ביולוגי,  CDX2,  טיפול כימותרפי תומך,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות