אימנונותרפיה

חיסון VAC-DC מעורר תגובה חיסונית ומאריך הישרדות מטופלים עם מלנומה מתקדמת, אך במחיר רעילות

החיסון, המכיל תאים דנדריטיים בוגרים, חיסונים מניעתיים ופרוסטגלנדין E2, הביא לתגובה חיסונית ספציפית לגידול והאריך הישרדות מטופלים עם מלנומה מתקדמת, אך גם הביא לתגובות רעילות חריפות

אימונותרפיה על בסיס תאים דנדריטיים (Dendritic cell) נחקרת כיום באופן נרחב בקרב חולי סרטן ברחבי העולם, בעיקר עם תאים דנדריטיים בוגרים, ציטוקינים פרו-דלקתיים ופרוסטגלנדין E2.

מחקר זה בחן את היעילות והבטיחות של חיסון עם תאים דנדריטיים בוגרים שמקורם במונוציטים, יחד עם קוקטייל של חיסונים מניעתיים המכילים ליגנדים הקושרים TLRי(Toll-like receptor) ברמה הקלינית (BCG, Typhimי, Act-HIB) ופרוסטגלנדיןE2י(VAC-DC).

12 מטופלים עם מלנומה בשלבים III ו-IV חוסנו באמצעות זריקה לתוך קשרית לימפה (intranodal injection) ו-16 מטופלים דומים חוסנו באמצעות זריקה תוך-עורית ו-ורידית עם VAC-DC שהכיל KLHי(keyhole limpet hemocyanin) ואת האנטיגנים gp100 וטירוזינאז של הגידול, המבטאים mRNA. התגובות של תאי T ספציפיים לאנטיגן הגידול נוטרו על ידי תרביות לימפוציטים שהסתננו לדם ולעור.

כמעט כל המטופלים השיגו תגובה חיסונית ספציפית ל-KLH או לחיסון המניעתי. הן לאחר זריקה לקשרית הלימפה והן לאחר זריקה תוך-עורית ו-ורידית, זוהו תגובות חיסוניות ספציפיות לאנטיגן הגידול, אשר עלו בקנה אחד עם הישרדות ממושכת יותר בקרב מטופלים עם מלנומה בשלב IV.

VAC-DC הביא לרעילות מקומית ומערכתית בדרגות 2 ו-3, אשר נבעה ככל הנראה מה-BCG בקוקטייל המשרה בגרות (maturation cocktail). תופעות הלוואי נפתרו מעצמן או עברו עם טיפול קצר-טווח עם סטרואידים מערכתיים.

החוקרים מסכמים, כי חיסון VAC-DC יכול להשרות תגובה תפקודית וספציפית לגידול. למרבה הצער, הרעילות שנצפתה לאחר החיסון מונעת שימוש נרחב ב-VAC-DC, מאחר ונראה כי תאים דנדריטיים אשר בגרו עם חיסוני BCG מניעתיים הם חיוניים לקוקטייל המשרה בגרות.

מקור:
Kalijn F. Bol, Erik H. J. G. Aarntzen, Jeanette M. Pots, Michel A. M. Olde Nordkamp,Mandy W. M. M. vande Rakt, Nicole M. Scharenborg, Annemiek J. de Boer,Tom G. M. van Oorschot, Sandra A. J. Croockewit, Willeke A. M. Blokx, Wim J. G. Oyen,Otto C. Boerman, Roel D. M. Mus, Michelle M. van Rossum, Chantal A. A. vander Graaf,Cornelis J. A. Punt, Gosse J. Adema, Carl G. Figdor, I. Jolanda M. de Vries, Gerty Schreibelt; Prophylactic vaccines are potent activators of monocyte-derived dendritic cells and drive effective anti-tumor responses in melanoma patients at the cost of toxicity, Cancer Immunology, Immunotherapy
March 2016, Volume 65, Issue 3, pp 327-339, First online: 10 February 2016

נושאים קשורים:  אימנונותרפיה,  תא דנדריטי,  Dendritic cell,  תאים דנדריטיים בוגרים,  פרוסטגלנדין E2,  מלנומה,  מלנומה גרורתית,  חיסון מניעתי,  BCG,  VAC-DC,  keyhole limpet hemocyanin,  KLH,  gp100,  טירוזינאז,  תגובה חיסונית ספציפית,  תגובת רעילות,  מחקרים,  ציטוקינים דלקתיים
תגובות