מוטציות

אספקטים קליניים של מוטציות קלונליות וסאב-קלונליות בלוקמיה לימפוציטית כרונית

מחקר העלה, כי אפיון של הארכיטקטורה הסאב-קלונלית והדינמיות כחלק מהערכת המחלה עשוי להיות משמעותי בניהול אופי הטיפול

15.05.2016, 09:28
ריצוף גנטי (צילום: אילוסטרציה)

מחקרי גנום חשפו את ההטרוגניות המורכבת הקיימת בלוקמיה לימפוציטית כרונית (CLLי, Chronic Lymphocytic Leukemia). סטיות גנומיות עשויות להיות בעלות תפקיד מכריע בהבנת התפתחות המחלה.

מחקר חדש איפיין את המוטציות ב-TP53י, SF3B1י, BIRC3י, NOTCH1 ו-ATM בקרב 406 חולי לוקמיה לימפוציטית כרונית לא מטופלת על ידי ריצוף עמוק דור חדש (Ultra-deep next generation sequencing), המגלה מוטציות סאב-קלונליות (Sub-clonal) הקיימות במעל מ-0.3% מהאללים. דינמיות קלונלית (Clonal dynamics) נבדקה במדגם אורכי (Longitudinal sample) של 48 חולי לוקמיה לימפוציטית כרונית.

זוהתה שכיחות גדולה יותר של מוטציות סאב-קלונליות, מבודדות או באסוציאציה עם סטיות קלונליות. מוטציות ב-TP53 היו נוכחות ב-10.6% מהחולים (6.4% קלונלי, 4.2% סאב-קלונלי); מוטציות ב-ATM ב-11.1% מהחולים (7.8% קלונלי, 1.3% סאב-קלונלי, 2% Germ line mutation considered pathogenic); מוטציות ב-SF3B1 ב-12.6% מהחולים (7.4% קלונלי, 7.6% סאב-קלונלי) ומוטציות ב-BIRC3 ב-4.2% (3% קלונלי, 2.2% סאב-קלונלי).

מוטציות ב-ATM, מוטציות קלונליות ב-SF3B1 ומוטציות קלונליות וסאב-קלונליות ב-NOTCH1 חזו משך זמן קצר יותר לטיפול ראשון ללא תלות במוטציות ב-IGHVי(Immunoglobulin Heavy-chain Variable-region gene). מוטציות קלונליות וסאב-קלונליות ב-TP53 ומוטציות קלונליות
ב-NOTCH1 חזו הישרדות כללית קצרה יותר יחד עם מוטציות ב-IGHV.

אבולוציה קלונלית במדגם האורכי התקיימה בעיקר בקרב מטופלים עם מוטציות בדגימה הראשונית ונצפתה לא רק לאחר כימותרפיה אלא גם בקרב מטופלים שטרם טופלו.

ממצאים אלו מצביעים על כך שאיפיון של הארכיטקטורה הסאב-קלונלית והדינמיות שלה כחלק מהערכת המחלה עשוי להיות משמעותי בניהול מטופלים הסובלים מלוקמיה לימפוציטית כרונית.

מקור:
Nadeu, F., Delgado, J., Royo, C., Baumann, T., Stankovic, T., Pinyol, M., Jares, P., Navarro, A., Martín-García, D., Beà, S. and Salaverria, I., 2016. Clinical impact of clonal and subclonal TP53, SF3B1, BIRC3, NOTCH1, and ATM mutations in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 127(17), pp.2122-2130.

נושאים קשורים:  מוטציות,  ריצוף גנטי,  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  chronic lymphocytic leukemia‏,  CLL,  מחקרים
תגובות