קרצינומה של תאי מרקל

קיטרודה כטיפול קו ראשון בקרצינומה של תאי מרקל

טיפול קו ראשון עם קיטרודה בקרב מטופלים עם קרצינומה מתקדמת של תאי מרקל היה קשור עם שיעור תגובה אובייקטיבית של 56%

06.07.2016, 09:12
תמונת חתך של עור אנושי, סרטן עור (צילום: אילוסטרציה)

קרצינומה של תאי מרקל (Merkel-cell carcinoma) הינו גידול עור אגרסיבי שקשור לחשיפה לקרני UV ול-Merkel-cell polyomavirus. קרצינומה מתקדמת של תאי מרקל מגיבה לעיתים קרובות לכימותרפיה, אבל התגובה חולפת.

חסימה של מסלול ה-PD-1י(Programmesd death 1) נראה מבטיח, בשל העובדה שגידולים אלו מבטאים לעיתים קרובות PD-L1 ותאי T הספציפיים ל-Merkel-cell polyomavirus מבטאי PD-1.

במחקר הנוכחי, מחקר רב מרכזי, פאזה 2, לא מבוקר, מבוגרים הסובלים מקרצינומה של תאי מרקל ולא קיבלו טיפולים סיסטמיים בעבר קיבלו קיטרודה (Kytruda ; Pembrolizumab ; חברת Merckי) (Anti-PD-1) במינון של 2 מ"ג לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות.

התוצא הראשוני שנמדד היה שיעור התגובה האובייקטיבית על בסיס קריטריונים להערכת תגובה בגידולים סולידים, גרסה 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). בוצעה קורלציה ליעילות עם מצב ויראלי בגידול, כפי שהוערך על בסיס סרולוגיה ומבחנים אימונוהיסטוכימיים.

בסך הכל 26 מטופלים קיבלו לפחות מנה אחת של קיטרודה. שיעור התגובה האובייקטיבית בקרב 25 מטופלים עם לפחות הערכה אחת בתקופת הטיפול היה 56% (95%CIי35-76): 4 מטופלים היה בעלי תגובה מלאה ו-10 היו בעלי תגובה חלקית.

במשך מעקב חציוני של 33 שבועות (טווח 53-7), חזרה אירעה ב-2 מתוך 14 המטופלים שחוו תגובה (14%). משך התגובה נע מלפחות 2.2 חודשים ללפחות 9.7 חודשים. שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה (Progression free survival) ב-6 חודשים היה 67% (95%CIי49-86).

בסך הכל, 17 מתוך 26 המטופלים (65%) היו עם גידולים חיוביים לווירוס. שיעור התגובה היה 62% בקרב מטופלים עם גידולים חיוביים לווירוס (10 מתוך 16 מטופלים) ו-44% בקרב מטופלים עם גידולים שליליים לווירוס (4 מתוך 9 מטופלים). תופעות לוואי קשורות לתרופה דרגה 3 ו-4 אירעו בקרב 15% מהמטופלים.

במחקר זה טיפול קו ראשון עם קיטרודה בקרב מטופלים עם קרצינומה מתקדמת של תאי מרקל, היה קשור עם שיעור תגובה אובייקטיבית של 56%. תגובה נצפתה הן בקרב מטופלים עם גידולים חיוביים לווירוס ה-Merkel-cell polyomavirus והן בקרב מטופלים עם גידולים שליליים לווירוס.

מקור:
Nghiem, P.T., Bhatia, S., Lipson, E.J., Kudchadkar, R.R., Miller, N.J., Annamalai, L., Berry, S., Chartash, E.K., Daud, A., Fling, S.P. and Friedlander, P.A., 2016. PD-1 Blockade with pembrolizumab in advanced Merkel-cell carcinoma. New England Journal of Medicine.

נושאים קשורים:  קרצינומה של תאי מרקל,  קיטרודה,  PD-1,  pembrolizumab,  Kytruda,  מחקרים
תגובות