אדנוקרצינומה של הלבלב

חסימת קולטן מוות 5 עם דרוזיטומאב מביאה לנסיגת סרטן הלבלב

תאי גזע סרטניים שמקורם בגידול סרטני בלבלב אנושי רגישים לדרוזיטומאב, נוגדן חד-שבטי נגד קולטן מוות 5 (DR5); כרבע מכלל התאים הסרטניים מגיבים בשלב כלשהו לדרוזיטומאב, מאחר והם מתחילים לבטא DR5 על פני שטח התא מספר שעות עד ימים לאחר הטיפול

הדמיה של גידול בלבלב (מקור: ויקיפדיה)

עמידות לתרופות והישנות הם שני מכשולים עיקריים בטיפול באדנוקרצינומה של תאי צינורות הלבלב (pancreatic ductal adenocarcinoma). ממצאים עדכניים מציעים כי שני מכשולים אלו קשורים לסדרת משנה של תאי גזע סרטניים ( cancer stem cells -CSCs) אשר גורמים לגידול בלבלב.
במחקר זה הדגימו החוקרים כיצד דרוזיטומאב (Drozitumab), נוגדן חד-שבטי אנושי אשר נקשר לקולטן המוות DR5, הורג באופן בררני CSCs וכך מונע צמיחה ואף מביא להקטנת גידולים בלבלב.

על מנת לבחון את היעילות של דרוזיטומאב אל מול CSCs של הלבלב, החוקרים השתילו בעכברים מדוכאי חיסון, עם כשל חיסוני משולב חמור (SCID), גידולים סרטניים מלבלבים של בני אדם, והעריכו את השליטה בגידול.

כדי להעריך אפופטוזיס לאחר טיפול בדרוזיטומאב, השתמשו החוקרים בציטומריית זרימה (FACS) כדי לזהות CSCs לפי נוכחות CD24+, CD44+ ו-EpCAM. נמדדו רמות קספאז 3 מבוקע (cleaved caspase-3י) in vitro ו-in vivo. כמו כן, בוצעה הערכה in vitro של ביטוי חוזר של DR5, על ידי בידוד תאים משתל הגידול הסרטני מהלבלב האנושי יחד עם שורת התאים, Panc-1.

לאחר שהעכברים טופלו בדרוזיטומאב, תאים נותרים, שלא ביטאו DR5, הועברו בציטומטריית זרימה כדי להעריך את ביטוי DR5 על פני שטח התאים 8, 24 ו-48 שעות אחרי הטיפול. כל נתוני הצמיחה in vivo נותחו במבחן אנובה דו-צדדי.

בעוד ש-75%-100% מה-CSCs ביטאו DR5 על פני שטח התאים, רק 25% מכלל התאים הסרטניים ביטאו את DR5 בכל נקודת זמן שהיא. בעקבות זאת, טיפול בדרוזיטומאב לעכברים עם SCID שנושאים תאים סרטניים מגידול שמקורו בלבלב אנושי הביא לחיסול של שיעור גבוה יותר של CSCs לעומת תאים סרטניים כלליים. כמו כן, עכברים עם SCID שעברו השתלת CSCs מבודדים ומיד אחרי כן טופלו בדרוזיטומאב לא פיתחו גידולים כלל.

ניסויים in vitro הראו, כי בעוד שטיפול בדרוזיטומאב מקטין את אוכלוסיית התאים המבטאים DR5, תאי הגידול הנותרים מתחילים לבטא DR5 גם הם, ממצא המציע כי קיים מנגנון לפיו מתן טיפול רציף עם דרוזיטומאב יכול להביא לבסוף לנסיגת הגידול, למרות השיעורים הנמוכים בהתחלה של תאים המבטאים DR5.

מחקר זה חשף, כי טיפול בגידולים שמקורם בלבלב עם דרוזיטומאב יכול להוביל לשליטה ארוכת-טווח בגידול על ידי השפעה על כלל תאי הגידול, כמו גם על CSCs.

מקור:
Jason W.-L. Eng, Thomas A. Mace, Rohit Sharma, Danielle Y. F. Twum, Peng Peng, John F. Gibbs, Rosemarie Pitoniak, Chelsey B. Reed, Scott I. Abrams, Elizabeth A. Repasky and Bonnie L. Hylander Pancreatic cancer stem cells in patient pancreatic xenografts are sensitive to drozitumab, an agonistic antibody against DR5; Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2016 4:33
Published on: 21 June 2016; DOI: 10.1186/s40425-016-0136-y

http://jitc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40425-016-0136-y

נושאים קשורים:  אדנוקרצינומה של הלבלב,  סרטן-לבלב,  עמידות לתרופות,  הישנות סרטן,  תאי גזע סרטניים,  דרוזיטומאב,  Drozitumab,  DR5,  קספאז 3,  ציטומריית זרימה,  נסיגת גידול סרטני,  מחקרים
תגובות