הסתננות לימפוציטים

מגוון תאי מערכת החיסון המסתננים לגידול ושונות בקולטני תאי B יכולים לנבא תגובה לאימונותרפיה במספר סוגי סרטן

ניתוח גנום של 11 סוגי גידולים מצא, כי הסתננות של לימפוציטים שונים, אך לא מקרופאגים, קשורה להארכת ההישרדות בסוגי סרטן שונים, כמו גם נוכחות מגוון רחב של קולטני תאי B

פעילות מאקרופאגים, מערכת החיסון (צילום: אילוסטרציה)

הסתננות מערכת החיסון למיקרו-סביבה של גידול סרטני נקשרה עם הישרדות משופרת בקרב מטופלים מסוימים עם גידולים מוצקים. ההרכב המדויק והרלבנטיות הפרוגנוסטית של הסתננות תאי מערכת החיסון בטווח רחב של גידולים נותרו לא ברורים.

החוקרים במחקר הנוכחי השתמשו בנתונים על ריצוף mRNA מאטלס הגנום הסרטני (The Cancer Genome Atlas) של 11 סוגי גידול המייצגים 3,485 גידולים, כדי להעריך ביטוי גנטי של לימפוציטים ומקרופאגים לפי סוג הרקמה ותת הסוג הגנומי אשר הוגדרו מתוך ולרוחב רקמות מקור של גידולים (סיכונים יחסיים ע"ש קוקס, מתאם פירסון).

נבחן מגוון השיבוט הגנטי של הסתננות תאי B על ידי חישוב שונות רצף הרפרטואר של קולטני תאי B. כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו-צדדיים.

ביטוי מוגבר של חתימות תאי T ו-B ניבא שיפור בהישרדות הכללית עם סוגים רבים של סרטן, ביניהם שד, ריאה ומלנומה (יחס סיכון [hazard ratio – HR] של תאי T CD8 בסרטן שד: 0.36, 95% רווח בר סמך: 0.16-0.81, p=0.01י; HR של ביטוי גן 60 בתאי B באדנוקרצינומה של הריאה: 0.71, 0.58-0.87, p=0.00078י; HR של ביטוי החלבון LCK במלנומה: 0.86, 0.79-0.94, p=0.000675).

חתימות מקרופאגים ניבאו הישרדות קצרה יותר עם גליובלסטומה רב-צורנית (Glioblastoma Multiforme - GBM), כמו גם חתימות תאי B בגידולים בכליות (GBMי: HR של מקרופאגים: 1.62, 95% רווח בר סמך: 1.17-2.26, p=0.004י; HR של ביטוי גן 60 בתאי B בסרטן הכליה: 1.17, 1.04-1.32, p=0.009).

מגוון גנטי של קולטני תאי B נקשר עם הישרדות מעבר לביטוי סגמנט הגן במלנומה (HRי: 2.67, 95% רווח בר סמך: 1.32-5.40, p=0.02) וקרצינומה של תא הכליה (HR: 0.36י, 0.15-0.87, p=0.006).

ממצאים אלו תומכים במחקרים העדכניים, לפיהם במגוון סוגי רקמות מתרחשת הסתננות חיסונית הטרוגנית אשר מנבאת פרוגנוזה טובה. בסוגי גידולים מסוימים, שונות קולטני תאי B נקשרה גם כן לשיפור בהישרדות. יש צורך במחקר נוסף לבחינת החותמות הגנומיות הכמותיות של תאי מערכת החיסון כסמנים פרוגנוסטיים וסמנים ביולוגיים אפשריים לתגובה לאימונותרפיה.

מקור:
Michael D. Iglesia, Joel S. Parker, Katherine A. Hoadley, Jonathan S. Serody, Charles M. Perou, and Benjamin G. Vincent
Genomic Analysis of Immune Cell Infiltrates Across 11 Tumor Types
JNCI J Natl Cancer Inst (2016) djw144doi:10.1093/jnci/djw144First published online June 22, 2016 (11 pages)

נושאים קשורים:  הסתננות לימפוציטים,  ניתוח גנום,  סרטן שד,  סרטן ריאות,  מלנומה,  גליובלסטומה רב-צורנית,  סרטן כליה,  חותמת גנומית,  תגובה לאימונותרפיה,  מחקרים,  מקרופאגים
תגובות