אדנוקרצינומה

השפעת ריצוף דנ"א מהדור החדש על החלטות טיפוליות בסרטן הריאה

ריצוף מהדור החדש המבוסס על Hybrid Capture משפיע על החלטות טיפוליות בקרוב למחצית מהמטופלים עם אדנוקרצינומה של הריאה, והיה קשור עם שיעור תגובה כולל של 65%

טיפול מכוון-מטרה מאריך הישרדות בקרב חולי אדנוקרצינומה של הריאה. הנחיות אבחנתיות נוכחיות כולל רק בדיקת EGFR ו-ALK. ריצוף מהדור חדש (Next generation sequencing) מגלה שינויים גנומיים נוספים, מעבר למבחנים אבחנתיים רגילים. נתונים על השפעת ריצוף מהדור החדש מבוסס Hybrid Capture על הטיפול הינם מוגבלים. המחקר הנוכחי בדק את ההשפעה של הליך זה על החלטות טיפוליות ותוצאים קליניים.

המחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי כלל מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם שעברו ריצוף מהדור החדש המבוסס על Hybrid Capture בין נובמבר 2011 לאוקטובר 2015. מאפיינים דמוגרפים, קליניקו-פתולוגים, טיפוליים ותוצאים נאספו.

101 מטופלים נכללו במחקר (גיל חציוני 63, 53% נשים, 45% לא עישנו מעולם, 85% עם אדנוקרצינומה). ריצוף מהדור החדש מבוסס Hybrid Capture בוצע לפני ואחרי שבדיקת EGFR/ALK סיפקה תוצאות שליליות או לא משמעיות ב-15% ו-85% מהמטופלים, בהתאמה.

ב-51.5%, ריצוף מהדור החדש מבוסס Hybrid Capture בוצע לפני קו טיפול ראשון, וב-48.5% לאחר כישלון טיפולי. הריצוף זיהה שינויים גנומיים בעלי חשיבות קלינית ב-50% מהמטופלים. השינויים הנפוצים ביותר היו ב-EGFR (18%י, ב-RETי(9%), ב-METי(6%) וב-ERBB2י(5%).

ב-15 מטופלים, הבדיקה זיהתה שינויים ב-EGFR/ALK, לאחר שבדיקות סטנדרטיות הניבו תוצאות שליליות. אסטרטגיות טיפול שונו עבור 43 מטופלים (42.6%). שיעור התגובה הכולל במטופלים אלו היה 65% (תגובה מלאה 14.7%, תגובה חלקית 50%). הישרדות חציונית לא הושגה. אימונותרפיה ניתנה ל-33 מטופלים, והיא הציגה שיעור שליטה על המחלה ב-32% ונמצאה קשורה לעומס המוטציות בגידול.

מסקנת החוקרים היתה, כי ריצוף מהדור החדש המבוסס על Hybrid Capture משפיע על החלטות טיפוליות בקרוב למחצית מהמטופלים עם אדנוקרצינומה של הריאה, והיה קשור עם שיעור תגובה כולל של 65%, שעשוי להוביל ליתרון הישרדותי.

בדיקות גנומיות ורפואה מותאמת אישית

מקור:
Rozenblum, A.B., Ilouze, M., Dudnik, E., Dvir, A., Soussan-Gutman, L., Geva, S. and Peled, N., 2016. Clinical Impact of Hybrid Capture-Based Next-Generation Sequencing on Changes in Treatment Decisions in Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology.

נושאים קשורים:  אדנוקרצינומה,  סרטן ריאות,  EGFR,  ALK,  מחקרים,  ריצוף הדור הבא
תגובות