ALK

קווים לדמותו של הגן המעורב במספר רב של מחלות ממאירות - ALK

ביטוי חריג של מוטציית איחוי הגן ALK (קולטן טירוזין קינאז) עם נוקלאופלסמין מעודד שגשוג תאים סרטניים ומונע מוות תאי במספר סוגי סרטן. חסימת החלבון המאוחה יכולה להביא לנסיגה מלאה במחלות ממאירות רבות, ביניהן לימפומה של תאי T

03.01.2017, 09:25
אינטרלוקין, חלבון (צילום: אילוסטרציה)

קינאז לימפומה אנאפלסטי (Anaplastic lymphoma kinase - ALK) הינו קולטן טירוזין קינאז אשר מבוטא על ידי תאי עצב עובריים. עם זאת, ביטוי חריג של ALK מעורב בפתוגנזה של מחלות ממאירות רבות, ביניהן סוגים מסוימים של לימפומה, סרטן ריאות ונוירובלסטומה.

ביטוי חריג של ALK בתאים שאינם תאי עצב יכול להיגרם מטרנסלוקציה כרומוזומלית שיוצרת חלבונים מאוחים חדשים (fusion proteins). חלבונים מאוחים אלו מורכבים מהחלק הקרוב של הגן השותף, כולל אזור הפרומוטור, והחלק הרחוק של ALK, כולל הרצף המקודד לכל הקינאז.

ALK זוהה לראשונה בתת-קבוצה של לימפומות תאי T עם מורפולוגיה של תאים אנאפלסטים גדולים (ALK+ALCL) ורובם הכילו את החלבון המאוחה הידוע, נוקלאופלסמין-ALK. חלבון זה מעורב במספר מסלולי מעבר אותות תאיים, כאשר החשוב מכולם הינו STAT3, אשר משופעל באופן שגרתי על ידי ציטוקינים ממשפחת IL-2 על מנת לקדם שגשוג תאים ולמנוע אפופטוזיס.

גנים וחלבונים רבים המווסתים על ידי נוקלאופוסמין-ALK מעורבים גם בתגובה החיסונית האנטי-סרטנית, הגנה ממחסור בחמצן, צמיחת כלי דם חדשים, תיקון דנ"א, נדידת תאים והסתננות, ומעורבים גם בחילוף החומרים בתא. נוקלאופוסמין-ALK משתמש בנוסף במנגנוני השתקה אפיגנטיים כדי לווסת באופן שלילי גנים מדכאי סרטן (tumor suppressor genes) ובכך שומר על המשך הביטוי שלו עצמו.

מאפיין חשוב של החלבון המאוחה נוקלאופוסמין-ALK הינו היכולת להפוך תאי T אנושיים מסוג CD4+ לשורות תאים בלתי-מנוצחות שלא ניתן להבדילן מתאי T עם מורפולוגיה של תאים אנאפלסטים גדולים שמקורם במטופלים עם לימפומת תאי T.

ניסויים קליניים בשלבים מוקדמים הציעו, כי חסימת נוקלאופוסמין-ALK יכולה להשרות נסיגה מלאה וממושכת בתת-קבוצה גדולה של מטופלים מבוגרים שקיבלו טיפולים קודמים רבים וכן בקרב ילדים רבים עם לימפומת תאי T עם תאים אנאפלסטים גדולים בשלב מתקדם. שילוב של חסימת ALK עם תרופות חדשות מסוגים אחרים עשוי להגביר את יעילות הטיפול.

מקור:
Michael T. Werner, Chen Zhao, Qian Zhang, Mariusz A. Wasik
Nucleophosmin-Anaplastic Lymphoma Kinase (NPM-ALK): the ultimate oncogene and therapeutic target; Blood 2016 :blood-2016-05-717793; doi:10.1182/blood-2016-05-717793

נושאים קשורים:  ALK,  קולטן טירוזין קינאז,  קינאז לימפומה אנאפלסטי,  לימפומה של תאי T,  חסימת ALK,  נוקלאופוסמין,  nucleophosmin,  נוקלאופוסמין-ALK,  STAT3,  תגובה חיסונית אנטי-סרטנית,  חילוף חומרים תאי,  תאי T CD4,  מחקרים
תגובות