Buparlisib

האם מעכבי PI3K יכולים לשמש לטיפול בלוקמיות מתקדמות?

במינון של 80 מ"ג ליום, התרופה Buparlisib הראתה יעילות מסוימת ונסבלה בצורה טובה בחולים עם לוקמיות חריפות חוזרות או עמידות לטיפול

צביעה בשיטת רייט של משטח דגימת מח עצם של חולה בלוקמיה (מקור צילום: ויקיפדיה)
צביעה בשיטת רייט של משטח דגימת מח עצם של חולה בלוקמיה (מקור צילום: ויקיפדיה)

האנזים Phosphatidylinositol-3-kinaseי(PI3K) ממלא תפקיד מרכזי באיתות תאי הקשור לגדילה של תאים סרטניים. Buparlisibי(BKM120) הינו מעכב PI3K פומי מסוג I. מחקר פאזה 1 זה בוצע על מנת לבדוק את רעילות התרופה (Dose limiting toxicity-DLT) ואת המינון המרבי הנסבל (Maximum tolerated dose-MTD) בחולים עם לוקמיות חריפות חוזרות או עמידות לטיפול.

במחקר השתתפו 14 חולים (12 חולי לוקמיה מילואידית חריפה, חולה לוקמיה לימפובלסטית אחד וחולה אחד עם פנוטיפ מעורב). 12 מהחולים קיבלו BKM120 במינון של 80 מ"ג ליום ושני חולים קיבלו את התרופה במינון של 100 מ"ג ליום. ה-MTD שנמצא הינו 80 מ"ג ליום.

מתוך 14 החולים שטופלו, התגובה הטובה ביותר נצפתה בחולה אחד שמחלתו התייצבה למשך 82 ימים. זמן השרידות החציוני לכלל החולים היה 75 ימים (טווח 10-568 ימים). שלושה חולים עם אבנורמליות בכרומוזום 3q26 הראו זמן שרידות חציוני של 360 ימים (טווח, 278-568 ימים), זמן ארוך משמעותית משאר החולים שבהם זמן השרידות החציוני היה 57 ימים (טווח, 10-125).

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר שנצפו היו בלבול, מוקוזיטיס, דיספגיה ועייפות. בדיקת Western-blot הראתה ירידה ביחס p-pS6K/total pS6K בחמישה מתוך שבעה חולים (71%) בהם בוצעה בדיקה זו, עם אינהיביציה ממוצעת של 65% (טווח, 32-100%).

כמו כן נצפתה ירידה ביחס p-FOXO3/total FOXO3 בארבעה מתוך שישה חולים (67%) בהם בוצעה Western-blot, עם אינהיביציה ממוצעת של 93% (טווח 89-100%).

מסקנת החוקרים היא, שמתן BKM120 לחולי לוקמיות מתקדמות נסבל היטב במינון של 80 מ"ג ליום ומראה יעילות מסוימת לטיפול במחלות אלו.

מקור:
Ragon, B.K. et al. (2017) Am. J. Hematol. 92(1), 7.

נושאים קשורים:  Buparlisib,  PI3K,  MTD,  DLT,  לוקמיה,  pS6K,  FOXO3,  מחקרים
תגובות