חוסמי נקודות בקרה

חוסמי CTLA-4 (יירבוי) מגבירים את הסיכון וחוסמי PD-L1/PD-L1 (קיטרודה, אופדיבו) מקטינים את הסיכון לתמותה עקב טיפול תרופתי בחולי סרטן

מטה-אנליזה של כ-20 מחקרים מצאה כי במחקרים שהשוו בין חוסמי CTLA-4 (איפילימומאב, טרמלימומאב) נמצאה עלייה הגבוהה כמעט פי שניים למוות הקשור לטיפול בהשוואה לטיפולי הביקורת, בעוד ששימוש בחוסמי PD-L1 או PD-1 (פמברוליזומאב, ניבולומאב, אטזוליזומאב) נקשר עם ירידה של עשרות אחוזים בסיכון זה

08.05.2017, 10:25
טיפול תרופתי בסרטן (אילוסטרציה)

בוצעה מטה-אנליזה על מנת לקבוע את הסיכון למוות הקשור לטיפול בחוסמי נקודות בקרה חיסוניות בקרב חולי סרטן.

נערך חיפוש שיטתי במאגרי המידע Medline ו- Google Scholar אחר מחקרים בשלבים II או III עם הקצאה אקראית, בהם השתתפו חולי סרטן שטופלו עם איפילימומאב (Ipilimumab - Yervoy), פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda), ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo), טרמלימומאב (Tremelimumab) ואטזוליזומאב (Atezolizumab - Tecentriq). החוקרים מיצו נתונים רלבנטיים על משתתפי המחקרים, מאפיינים, תמותה הקשורה לטיפול ומידע על שיטות המחקרים.

 18 מחקרים קליניים נכללו במטה-אנליזה. יחס הסיכויים (odds ratio - OR) למוות הקשור לטיפול בחוסמי CTLA-4 (איפילימומאב וטרמלימומאב) היה 1.80 (95% רווח בר סמך: 1.25-2.59, p=0.002) ועבור חוסמי PD-L1/PD-1 (ניבולומאב, פמברוליזומאב ואטזוליזומאב) 0.63 (0.31-1.30, p=0.22). לא נצפתה השפעה של מחלת סרטן מטופלת על הסיכון למוות הקשור לטיפול.

מטה-אנליזה זו מצאה כי השימוש בחוסמי CTLA-4 במינון גבוה (10 מ"ג/ק"ג) עשוי להיות קשור לסיכון גבוה יותר למוות הקשור לטיפול, בהשוואה למשטרי טיפול אחרים (ביקורת), בעוד שחוסמי PD-L1/PD-1 אינם מגבירים סיכון זה. על רופאים ומקבלי החלטות להיות מודעים להבדלים אלו בסיכון ולייעץ למטופלים בהתאם.

מקור:
Abdel-Rahman O, Helbling D, Schmidt J, Petrausch U, Giryes A, Mehrabi A, Schöb O, Mannhart M, Oweira H. Treatment-related Death in Cancer Patients Treated with Immune Checkpoint Inhibitors: A Systematic Review and Meta-analysis
Clin Oncol (R Coll Radiol). 2017 Apr;29(4):218-230. doi: 10.1016/j.clon.2016.11.007. Epub 2016 Nov 25.

נושאים קשורים:  חוסמי נקודות בקרה,  סיכון לתמותה,  מוות הקשור לטיפול,  איפילימומאב,  יירבוי,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  ניבולומאב,  אופדיבו,  טרמלימומאב,  אטזוליזומאב,  טסנטריק,  PD-L1,  PD-1,  CTLA-4,  מחקרים
תגובות