סרטן וולווה

תתי סוגים בסרטן הוולווה - סיווג מולקולרי ופרוגנוזה

החוקרים זיהו תת סוג חדש של סרטן הוולווה וגילו כי גידולים חיוביים ל-HPV הינם בעלי שיעור נמוך יותר של חזרת מחלה מקומית

סרטן צוואר הרחם (צילום: אילוסטרציה)

סרטן הוולווה (vulvular cancer-VC) יכול להיות מסווג לפי סטטוס HPV. סרטני וולווה שליליים ל-HPV הינם לעיתים קרובות בעלי מוטציות בגן TP53. עם זאת, אנליזה מעמיקה של שינויים גנטיים אחרים אפשריים טרם בוצעה. החוקרים בחנו באופן מקיף מוטציות גנטיות סומטיות בסדרה גדולה של סרטני וטרום-סרטני וולווה.

במסגרת המחקר החוקרים ביצעו "ריצוף הדור-הבא" עבור 17 גנים, אימונוהיסטוכימיה עבור p53 ובדיקות לזיהוי HPV ב-36 סרטני וולווה ו-82 נגעים טרום ממאירים (עוקבת הריצוף). בהמשך, החשיבות הפרוגנוסטית של שלושת תתי הסוגים שזוהו בעוקבת הריצוף הוערכה בסדרה של 236 חולים עם סרטן וולווה (עוקבת המעקב).

החוקרים זיהו מוטציות חוזרות תכופות בחולים עם טרום VC ו-VC שליליים ל-HPV בגנים TP53י(42% ו-68%), NOTCH1י(28% ו-41%) ו-HRASי(20% ו-31%). תדירות המוטציות בגידולים החיוביים ל-HPV הייתה נמוכה באופן מובהק סטטיסטית (p=0.001). יתרה מכך, שיעור ניכר מהפרקורסורים השליליים ל-HPVי(35 מתוך 60, 58.3%) והסרטנים השליליים ל-HPVי(10 מתוך 29, 34.5%) היו עם TP53 מסוג WILD TYPE. ממצא זה מרמז כי ישנו תת-סוג מולקולרי חדש שלא זוהה עד כה.

התוצאים הקליניים בשלושת תתי הסוגים (HPV+,יHPV-/p53wt, יHPV-/p53abn) הוערכו בעוקבת המעקב שכללה 236 חולי VC. החוקרים מצאו כי שיעור חזרת מחלה מקומית היה 5.3% עבור קבוצת ה-HPV+,י 16.3% עבור קבוצת ה-HPV-/p53wt, ו-22.6% עבור קבוצת ה- HPV-/p53abnי(p=0.044). סטטוס HPV חיובי נותר גורם פרוגנוסטי עצמאי עבור תוצאים טובים במודל רב משתני (p=0.020).

מסקנת החוקרים היא כי גידולי VC ונגעים טרום ממאירים חיוביים ושליליים ל-HPV מדגימים הבדלים בולטים בהיבט המוטציות הסומטיות. נדמה כי VC שהינו HPV-/p53wt מהווה תת-קבוצה קלינית-פתולוגית עצמאית עם מוטציות NOTCH11 תכופות. גידולי VC חיוביים ל-HPV הינם בעלי שיעור נמוך יותר של חזרה מקומית ללא תלות במשתנים הקליניקו-פתולוגיים. ממצאים אלו פותחים פתח להפחתת טיפול יתר ב-VC.

מקור: 

Nooij, L.S. et al. (2017) Clinical Cancer Research. 23(22), 6781

נושאים קשורים:  סרטן וולווה,  HPV,  p53,  TP53,  NOTCH11,  תת-סוג,  מוטציות,  גורמים פרוגנוסטיים,  מחקרים
תגובות