סרטן צוואר הרחם

הבטיחות והיעילות של פמברוליזומאב לטיפול בסרטן צוואר הרחם חיובי ל- PD-L1

מאמר זה עוסק בתוצאות של מחקר ה-KEYNOTE-28 מסוג פאזה 1b

סרטן צוואר הרחם (צילום: אילוסטרציה)

מחקר ה-KEYNOTE-28 תוכנן להעריך את הבטיחות והיעילות של פמברוליזומאב ב-20 עוקבות של חולים עם גידולים סולידיים מתקדמים החיוביים ל-PD-L1י(programmed death ligand 1). בעבודה זו, מפורטות התוצאות מעוקבה של חולות עם סרטן צוואר הרחם מתקדם.

החולות טופלו עם פמברוליזומאב במינון 10 מ"ג/ק"ג כל שבועיים עד ל-24 חודשים. תגובה הוערכה כל שמונה שבועות בששת החודשים הראשונים וכל 12 שבועות לאחר מכן. התוצא העיקרי היה שיעור התגובה הכוללת על פי ה- Response Evaluation Criteria in Solid Tumor, גרסה 1.1. בטיחות היוותה תוצא משני.

בעוקבת סרטן צוואר הרחם הוכללו 24 נשים. הגיל החציוני היה 42 שנים (טווח, 26-62), 22 מהחולות (92%) קיבלו טיפולי הקרנה קודמים ו-15 (63%) נשים קיבלו שני קווי טיפול קודמים או יותר ובכלל זה בבקיזומאב (10 מתוך 24 חולות), עבור מחלה מתקדמת. בזמן ניתוח התוצאות, זמן המעקב החציוני היה 11.0 חודשים (טווח, 1.3-32.2 חודשים). שיעור התגובה הכוללת היה 17% (רווח בר-סמך 95%: 5-37%). בארבע חולות (17%) נצפתה תגובה חלקית מאומתת ובשלוש חולות (13%) נצפתה מחלה יציבה.

משך התגובה החציוני בחולות שהשיגו תגובה חלקית היה 5.4 חודשים (טווח, 4.1-7.5). תופעות לוואי הקשורות בטיפול נצפו ב-18 חולות (75%). פריחה (חמש חולות) ופירקסיה (ארבע חולות) היו תופעות הלוואי היחידות שנצפו ביותר מ-10% מהמשתתפות. חמש חולות חוו תופעות לוואי מדרגה 3 הקשורות בטיפול. לא נצפו תופעות לוואי מדרגה 4 או מקרי תמותה.

מסקנת החוקרים היא כי בחולות עם בסרטן צוואר הרחם מתקדם חיובי ל- PD-L1, פמברוליזומאב הינה בעלת פעילות אנטי-גידולית ומדגימה פרופיל בטיחות התואם לפרופיל שנצפה בעת טיפול בגידולים אחרים.

מקור: 

Frenel, J. et al. (2017) The Journal of Clinical Oncology . 35(36), 4035

נושאים קשורים:  סרטן צוואר הרחם,  PD-L1,  פמברוליזומאב,  KETNOTE-028,  יעילות,  בטיחות,  מחקרים
תגובות