סרטן נזופרינגיאלי

פמברוליזומאב לטיפול בקרצינומה נזופרינגיאלית חיובית ל- PD-L1

מאמר זה עוסק בתוצאות של מחקר ה-KEYNOTE-28 מסוג פאזה 1b

מטרת עבודה זו הייתה להעריך את הבטיחות והפעילות נוגדת הגידול של פמברוליזומאב בחולים עם קרצינומה נזופרינגיאלית חוזרת או גרורתית (RM-NPC) חיובית ל-PD-L1י(programmed death ligand 1).

KEYNOTE-028 הינו מחקר לא-אקראי, רב-עוקבות מסוג פאזה 1b אשר בחן את השימוש בפמברוליזומאב בחולים עם גידולים סולידיים חיוביים ל-PD-L1. קריטריוני הכללה מהותיים עבור עוקבת ה-NPC היו גידול שאינו נתיח או מחלה גרורתית, כישלון על קו טיפולי קודם סטנדרטי וביטוי PD-L1 ב-1% או יותר מתאי הגידול או הלימפוציטים המסנינים את הגידול. החולים טופלו עם פמברוליזומאב במינון 10 מ"ג/ק"ג כל שבועיים עד ל-24 חודשים או עד להתקדמות מחלה או רעילות בלתי נסבלת. התוצא העיקרי היה שיעור התגובה האובייקטיבי (objective response rate) לפי סקירת חוקר. תגובה הוערכה כל שמונה שבועות בששת החודשים הראשונים וכל 12 שבועות לאחר מכן לפי ה- Response Evaluation Criteria in Solid Tumor, גרסה 1.1.

בעוקבה זו הוכללו 27 חולים. הגיל החציוני היה 52 שנים (טווח, 18-68), 92.6% מהחולים קיבלו טיפולים קודמים ו-70.4% קיבלו שלושה קווי טיפול קודמים או יותר. תגובה חלקית ומחלה יציבה נצפו אצל שבעה ו-14 חולים, בהתאמה עם שיעור תגובה אובייקטיבי של 25.9% (רווח בר-סמך 95%: 11.1-46.3) על פני זמן מעקב חציוני של 20 חודשים. שיעור תגובה אובייקטיבי על פי הערכה מרכזית היה דומה (26.3%). תופעות לוואי הקשורות בטיפול שנצפו ביותר מ-15% מהחולים כללו פריחה (25.9%), גרד (25.9%), כאב (22.2%), היפותיירודיזם (18.5%) ועייפות (18.5%). תופעות לוואי מדרגה 3 ומעלה הקשורות בטיפול נצפו בשמונה חולים (29.6%) ונצפה מקרה תמותה בודד כתוצאה מספסיס. בזמן ניתוח התוצאות שני חולים המשיכו לקבל פמברוליזומאב

מסקנת החוקרים היא כי בחולות עם RM-NPC, פמברוליזומאב הינה בעלת פעילות אנטי-גידולית ומדגימה פרופיל בטיחות סביר.

מקור: 

Hsu, C. et al. (2017) The Journal of Clinical Oncology . 35(36), 4050

נושאים קשורים:  סרטן נזופרינגיאלי,  PD-L1,  פמברוליזומאב,  KETNOTE-028,  יעילות,  בטיחות,  מחקרים
תגובות