סרטן שד

גורם פרוגנוסטי אימוני בסרטן שד חיובי לקולטן לאסטרוגן

מחקר זה מצא כי הסננה אימונית בסרטן שד חיובי לקולטן לאסטרוגן מהווה סמן פרוגנוסטי ויכולה להיות מנוצלת לצרכים טיפוליים

למרות ראיות גוברות התומכות ביישום הקליני של הסננה אימונית בסרטן שד מסוג ER-י(estrogen receptor), הערך המנבא של הסננה אימונית במחלה חיובית ל-ER טרם נחקרה היטב.

לטובת המחקר נקבע ציון אימוני כמותי של ריבוי תאים והטרוגניות מרחבית באמצעות אלגוריתם אנליזה אוטומטי. במחקר הוכללו 1,178 נשים עם סרטן שד ER+ שטופלו במשך חמש שנים עם טמוקסיפן או אנסטרזול. יכולת הניבוי של ציונים אימוניים הושוותה לציון ה-Oncotype DX 21-gene recurrence score, ציון ה-PAM50 risk of recurrence, ציון ה-IHC4 וציון טיפול קליני אשר היו זמינים עבור 963 חולים. מבחנים סטטיסטיים היו דו-צדדיים.

החוקרים מצאו כי ציונים של ריבוי תאים אימוניים לא נמצאו כקשורים בשרידות ללא חזרת מחלה. לעומת זאת, ציונים מרחביים אימוניים גבוהים נמצאו כקשורים בשרידות ללא חזרת מחלה גרועה לעשר שנים, 0-5 שנים ו-5-10 שנים. הערך המנבא של ציונים מרחביים עבור חזרת מחלה מאוחרת (5-10 שנים) היה דומה לאלו של IHC4 ו- Oncotype DX 21-gene recurrence בשתי האוכלוסיות אך לא היה חזק כמו המבחנים האחרים עבור חזרת מחלה על פני עשר שנים.

החוקרים סבורים כי תוצאות אלו מספקות תובנות לגבי חולייה חסרה בין אימוניות הגידול לבין תוצאים בסרטן שד ER+ על ידי בחינת הארכיטקטורה המרחבית של הגידול. הקשר בין ציונים מרחביים וחזרת מחלה מאוחרת מרמז כי לאימוניות הפרו-גידול ישנו "זכרון" ממושך אשר יכול להשפיע על התקדמות מחלה והאבולוציה של עמידות לטיפול אנדוקריני ויכול להיות מנוצל לצרכים טיפוליים.

מקור: 

Troester, M.A. et al. (2017) JNCI . 110(2), 1

נושאים קשורים:  סרטן שד,  הסננה אימונית,  פרגנוזה,  ER,  מחקרים
תגובות