סרטן קולורקטלי

גורם פרוגנוסטי אימוני בסרטן קולורקטלי

החוקרים מצאו כי ביטוי נקודות בקרה אימוניות יכול לנבא פרוגנוזה שלילית בחולים עם סרטן קולורקטלי ואי-יציבות מיקרוסטליטית ניכרת

סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)
סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

ביטוי נקודות בקרה אימוניות (immune checkpoint-ICK) יכול להוות מדידה חלופית למיצוי תאי T המסנינים את הגידול (CTL-tumor-infiltrating T cell) ויכול להוות מדד פרוגנוסטי מדויק יותר עבור חולי סרטן מעי קולורקטלי מאשר ספירה של CTL הנמדדת על ידי ציון אימוני (Immunoscore).

הביטוי של ICK, Th1, CTL, גנים הקשורים בציטו-טוקסיות ומטאגנים, ובכלל זה מטאגנים דמויי ציון אימוני הוערכו בשלוש עוקבות נפרדות של דגימות סרטן קולורקטלי [260 חולים עם אי יציבות מיקרוסטליטית (MSI) ו-971 ללא MSI). הקשרים עם שרידות חולים הוערכה על ידי מודל Cox אשר התחשב בסטטוס MSI וקשר עם תתי-סוגים מולקולריים קונצנזואליים (consensus molecular subgroups-CMS) שונים. ביטוי PD-L1 ו-CD8 נבדק בתת-קבוצה של גידולים עם אימונהיסטוכימיה.

הביטוי של מטאגנים דמויי ציון אימוני נמצא כקשור באופן מובהק סטטיסטית עם תוצאים משופרים בגידולים ללא MSI המדגימים רמות נמוכות של CTL ונקודות בקרה אימוניות (ICK,יCMS2 ו-CMS3; יחס סיכונים=0.63, רווח בר-סמך 95%=0.43-0.92, p=0.02; יחס סיכונים=0.55; 0.34-0.90, p=0.02, בהתאמה) אך היה לא חשיבות פרוגנוסטית בגידולים קולורקטליים המדגימים רמות גבוהות של CTL ו-ICK ובכלל זה גידולים עם MSI. ביטוי המטאגן ל-ICK נמצא כקשור באופן מובהק סטטיסטית עם פרוגנוזה רעה יותר ללא תלות בסטטוס גידולי ה-MSI (יחס סיכונים=3.46; 1.41-8.49, p=0.007). ביטוי ICK היה בעל השפעה שלילית על הפרוליפרציה של תאי T מסוג CD8 בגידולים עם MSI (חציון=0.56 ב-ICK נמוך לעומת חציון=0.34 ב-ICK גבוה; p=0.004).

ביטוי ICK מבטל את החשיבות הפרוגנוסטית של CTL בגידולי קולון בעלי אימונוגניות גבוהה ומנבא תוצאים שליליים בחולי סרטן קולורקטלי עם MSI.

מקור: 

Marisa, L. et al. (2017) JNCI . 110(1), 1

נושאים קשורים:  סרטן קולורקטלי,  גורם מנבא,  תאי T,  CTL,  PD-L1,  ICK,  מחקרים
תגובות