אטזוליזומאב

זיקוק הקווים המנחים להערכת התועלת הקלינית של אימונותרפיה בגידולים סולידיים

מנהל המזון והתרופות האמריקאי וסוכנות התרופות האירופאית אישרו את השימוש באטזוליזומאב בחולים עם קרצינומות אורותליאליות מתקדמות או גרורתיות

תאים סרטניים (אילוסטרציה)
תאים סרטניים (אילוסטרציה)

טיפול בגידולים סולידיים עם אימונותרפיה יכול להוביל לתגובה לא שגרתית ויתרונות שרידות כללית (overall survival-OS) אשר אינם מתועדים היטב על ידי קריטריוני ה-RECIST v1.1י(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors). החוקרים מתארים קריטריונים מותאמים שמטרתם לתעד בצורה טובה יותר תגובה לטיפול (קריטריוני imRECIST).

החוקרים העריכו מידע הנוגע לאטזוליזומאב ממחקרים קליניים העוסקים בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים, קרצינומה אורולתליאלית גרורתית, קרצינומת תאים רנליים ומלנומה. התאמות ל-imRECIST לעומת RECIST v1.1 כוללו אפשור של תגובה כללית מיטבית לאחר התקדמות מחלה (progressive disease-PD) ושינויים בהגדרות PD לפי לזיות חדשות ולזיות שאינן מטרות (nontarget lesions). שרידות ללא התקדמות מחלה (progression free survival-PFS) על פי ה-imRECIST לא החשיבה PD ראשונית כאירוע אם הסריקה העוקבת הדגימה שליטה בפעילות מחלה. OS הוערכה באמצעות אתרי הזדהות מותנים (conditional landmarks) בחולים בהם PFS השתנתה בין imRECIST ל-RECIST v1.1.

החוקרים מצאו כי התגובה הכוללת המיטבית הייתה גדולה ב1-2% על פי קריטריוני ה-imRECIST. שיעור שליטה במחלה היה 8-13% גדול יותר וה-PFS החציונית הייתה ארוכה בחצי חודש-חודש וחצי לפי קריטריוני imRECIST לעומת RECIST v1.1. הרחבה של PFS לפי imRECIST לעומת RECIST v1.1 נמצאה קשורה עם OS דומה או ארוכה יותר. דפוסים של אנליזות התקדמות הדגימו כי חולים שפיתחו לזיות חדשות ללא התקדמות לזיות מטרה היו עם OS דומה או קצרה לעומת חולים עם התקדמות לזיות חדשות על פי RECISTv1.1. מטופלים חוו לעיתים רחוקות דפוס זיז (עלייה בלזיות חדשות ולאחר מכן ירידה) אך היו עם OS ארוכה מאשר חולים ללא התהפכות לזיות חדשות.

הערכה של PFS ודפוסים של תגובה והתקדמות הדגימו כי אפשור התהפכות לזיות חדשות מ-PD לפי imRECIST יכול לזהות באופן טוב יותר חולים עם יתרון ב-OS. התקדמות הוגדרה על פי הופעה מבודדת של נודולים חדשים אך לא נמצאה כקשורה עם שרידות כוללת ארוכה יותר. תוצאות אלו יכולות להוות התאמה נוספת לקריטריונים רדיוגרפיים (ובכלל זה imRECIST) המשקפים בצורה יותר טובה את היעילות של אימונותרפיה בגידולים סולידיים.

מקור: 

Hodi, F.S. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology . 36(9), 850

נושאים קשורים:  אטזוליזומאב,  ניבוי תגובה,  גידולים סולידיים,  RECIST,  שרידות,  מחקרים
תגובות