השתלת מח עצם

Cyclophosphamide כטיפול פרופילקטי עבור GVHD לאחר השתלה אלוגנאית בחולים עם לוקמיה חריפה

החוקרים מצאו שהוספת טיפולים אימונוסופרסיביים על טיפול ב-Cyclophosphamide מפחיתה את הסיכון ל-GVHD, מפחיתה תמותה ומשפרת השרדות עבור חולים עם לוקמיה חריפה שעברו השתלת תאי גזע אלוגנאים

תאי לוקמיה מסוג CLL (צילום: אילוסטרציה)

קיים מעט ניסיון בנוגע לטיפול הפרופילקטי באמצעות Cyclophosphamideי(PT-Cy) לצורך מניעת GVHDי(graft-versus-host-disease) בחולים שעברו השתלת תאי גזע אלוגנאים (HSCT) מאחאים מתאימים (matched sibling donorי- MSD) או מתורם זר (unrelated donor - UD).

מחקר זה מנסה להעריך את יעילות PT-Cy כטיפול פרופילקטי עבור GVHD לאחר השתלה זו.

החוקרים ניתחו 423 חולים עם לוקמיה חריפה שקיבלו PT-Cy כטיפול יחיד או בשילוף עם טיפול אימונוסופרסיבי (immunosuppressive - IS) אחר. 78 חולים קיבלו PT-Cy לבדו (קבוצה 1); 204 חולים קיבלו PT-Cy בשילוב עם IS נוסף - ציקלוספורין-Aי(CSA) או מתוטרקסאט (MTX) או מיקופנולט מופטיל (MMF) (קבוצה 2) בזמן ש-141 חולים קיבלו PT-Cy בשילוב עם 2 טיפולים אימונוסופרסיביים אחרים- CSA+MTX או CSA+MMF (קבוצה 3). ההשתלות בוצעו בין 2007 ל-2015 עם זמן מעקב חציוני של 20 חודשים.

החוקרים מצאו שסיכויי ההשרדות הכללים לאחר שנתיים עמדו על 50, 52.2 ו-62.4% עבור שלושת הקבוצות, בהתאמה, p= 0.06. בניתוח רב משתנים בהשוואה ל-PT-Cy לבדו, הוספת 2 טיפולים אימונוספורסיביים נוספים קושרה עם סיכון מופחת לפיתוח cGVHD נרחב (יחס סיכונים 0.25, p=0.02). שימוש במח עצם וגלובולין אנטי טימוציתי קושרו באופן עצמאי עם סיכון מופחת ל-cGVHD נרחב.

גורמים פרוגנוסטיים עבור תמותה ללא חזרה (non-relapse mortality - NRM) היו תוספת של 2 טיפולים אימונוסופרסיביים בנוסף ל-PT-Cy (יחס סיכונים 0.35, p=0.04), אבחנת AML, מצב המחלה בזמן ההשתלה וסרולוגיית CMV.

גורמים שקושרו עם עלייה בהשרדות הכללית היו שימוש ב-PT-Cy בנוסף ל-2 טיפולים אימונוסופרסיביים (יחס סיכונים 0.49, p= 0.02),יAML ומצב המחלה בהשתלה.

על בסיס ממצאים אלה הסיקו החוקרים שהוספת טיפולים אימונוסופרסיביים ל-PT-Cy משפרת את פעולתו ומפחיתה את הסיכוי ל-cGVHD, מפחיתה תמותה ומשפרת השרדות בחולי לוקמיה אקוטית שעברו השתלה אלוגנאית מאחאים תואמים או מזרים.

מקור: 

Ruggeri, A. et al. (2018). Journal of Hematology & Oncology. 11 (40)

נושאים קשורים:  השתלת מח עצם,  השתלה אלוגנאית,  תאי גזע,  לוקמיה חריפה,  GVHD,  תקיפת מאכסן,  מחקרים
תגובות