מגזין

הרפואה - גליון יוני 2018

עיתון הרפואה, גליון יוני 2018, סיון-תמוז תשע"ח, כרך 157, חוב' 6

לקריאת הגליון לחץ/י על התמונה

שכיחות וגורמי סיכון להארכת משך האשפוז במחלקות לרפואה פנימית
ר' פרידמן, נ' פבלוב, ד' רווה־ברוור, ע' מ' ינון, ד' ש' שפירא, ר' הנשקה־בר־מאיר

טכיקרדיה קטכולמינרגית פולימורפית חדרית: מפרשת חולה Catecholaminergic Ventricular Polymorphic Tachycardia) - CPVT)
א' ערן, ע' נחושתן, י' נזר־קנר, א' יהושע

בחירת התמחות בקרב סטאז'רים בעידן משתנה: ניסיון רב שנתי ממרכז רפואי אחד
ד' א' כץ, א' שנק, ד' רווה־ברוור, ע' מ' ינון, ג' מונטר

משפחה, הגירה ואיכות הטיפול: השפעות תורשתיות וסביבתיות על סיבוכי מחלת הסוכרת
מ' פריימוביץ', ח' וינשטיין

אקרדיטציה בבית חולים - עת למחשבה נוספת?
א' טל

מנגנונים אפיגנטיים במודלים של כאב כרוני - יעד טיפולי חדש?
ס' אניס, א' מוסק

יעילות שיקום השמיעה במניעת ירידה קוגניטיבית בקשישים - הקשר בין שמיעה–קוגניציה
ד' שטרן, א' חילי

מהם הגורמים לאשפוז הממושך במחלקות הפנימיות בישראל?
א' חורי־לוי, ה' עמיטל

קרעים של חיץ–הנקביים המערבים את שריר סוגר פי הטבעת: האם זוהי בעיה מיילדותית שאינה ניתנת לפתרון ומהן השלכותיה?
ד' רבינרסון, ע' מסארוה, ר' גבאי־בן־זיו

אקרדיטציה בבתי–חולים: עמדותיהם ושביעות רצונם של אנשי הצוות מהתהליך
מ' הוכהויזר, ח' חשב, נ' באבא, ע' חורי

הגורמים לפציעות בשרירים האחוריים של הירך בספורטאים והטיפול השמרני בהם
ע' צור

מחלקה כיחידה כלכלית סגורה
א' בלומנטל

ביצוע מבחני תפקוד בהחלטות כושר עבודה על פי ספרות השאלות והתשובות
י' לרמן, א' גורן

השלד קם לתחייה - הקמת בית החולים על שם אידית וולפסון בחולון
ח׳ זכות

סיכום כנס ה–EPICOH לאפידמיולוגיה ורפואה תעסוקתית - אדינבורו 2017
ש' משה

נושאים קשורים:  מגזין
תגובות