IL35

IL35 הינו ציטוקין הפוגע בתגובה החיסונית ותגובה לאימונותרפיה בסרטן לבלב

מחיקת IL35 בעכברים מובילה להפחתת צמיחה של אדנוקריצנומה לבלבית דוקטלית והחוקרים סבורים כי תקיפת ציטוקין זה יכולה להפוך גידולים מסויימים לרגישים לאימונותרפיה

סרטן הלבלב. אילוסטרציה
סרטן הלבלב. אילוסטרציה

למרות שהצלחתם של טיפולים אימונותרפיים עוררה עניין רב, שיטת טיפול זו נותרה בלתי יעילה כמעט לחלוטין במטופלים עם אדנוקרצינומה לבלבית דוקטלית (pancreatic ductal adenocarcinoma - PDA). מנגנונים אשר תורמים לתגובה החיסונית הפגומה כנגד גידול זה אינם מובנים דיים.

החוקרים מדגימים כי הציטוקין IL35 הינו שחקן מפתח בדיכוי החיסוני ב-PDA אשר מעודד צמיחת גידול באמצעות דיכוי תגובת תאי T אנדוגנית. הצמיחה של גידולי לבלב בעכברים ללא IL35 הינה מופחתת ביותר. אנליזה של תאים אימוניים המסנינים את הגידול מרמזת על תפקיד חשוב עבור IL35 בהתרבות של תאי T רגולטוריים ודיכוי של תאי T אפקטוריים מסוג CD4. כמו כן, ישנה עלייה ניכרת בתסנין ובהפעלה של תאי CD8 ציטוטוקסיים המרמזת כי תקיפת IL35 יכולה להיות אסטרטגיה יעילה להפוך PDA לגידולים רגישים לאימונותרפיה. למרות ש-PDA הינם עמידים לרוב למעכבי PD-1, החוקרים מצאו הפחתה סינרגיסטית משמעותית בצמיחת גידולים כאשר חוסר IL35 משולב עם טיפול נוגד PD-1.

ממצאים אלו שופכים אור חדש על תפקידו של IL35 בפתוגנזה של סרטן לבלב ומדגישים את החשיבות של ציטוקין זה כיעד טיפולי עבור גישות מבוססות אימונותרפיה.

מקור:

Mirlekar, B. et al. (2018) Cancer Immunology Research. 6(9), 1014

נושאים קשורים:  IL35,  סרטן-לבלב,  תאי T,  מעכבי בקרה חיסונית,  ציטוקינים,  מחקרים
תגובות