pembrolizumab

האם פמברוליזומאב יעילה לטיפול בסרטן ערמונית מתקדם?

החוקרים הדגימו כיצד התרופה Pembrolizumab משפרת את השרידות של מטופלים עם סרטן ערמונית מתקדם וכי מדובר בתרופה בעלת פרופיל תופעות לוואי בטיחותי

20.11.2018, 18:26

הטיפולים הקיימים כיום עבור סרטן ערמונית עמיד לסירוס מניבים מעט מאוד תועלת עבור אותם מטופלים. מחקרים קודמים הראו שתרופות אשר חוסמות את הרצפטור PD-1י(programmed death 1) באמצעות נוגדנים מונוקלונלים יעילות כטיפול בסוגי סרטן שונים.

במאמר הנוכחי יוצגו התוצאות מתוך עוקבה של מטופלים עם סרטן ערמונית מסוג אדנוקרצינומה במסגרת מחקר לא אקראי בשם KEYTONE- 028 בשלב Ib שבדק את היעילות של התרופה pembrolizumab לטיפול בגידולים מוצקים.

הקריטריונים להכללה במחקר כללו מטופלים עם סרטן ערמונית מתקדם מסוג אדנוקרצינומה, ללא הצלחה בטיפולים סטנדרטיים, מדידות של מחלה ל-RECIST v1.1י(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, version 1.1) וביטוי של 1% ומעלה של ליגנד PD-1י(PD-L1) בתאי הסטרומה בגידול.

המשתתפים במחקר טופלו עם pembrolizumab במינון של 10 מ"ג/ק"ג אחת לשבועיים עד להתקדמות המחלה או לרעילות שאינה נסבלת עד לתקופה של 24 חודשים. נקודת הסיום הראשית הייתה תגובה שיעור התגובה האובייקטיבית (ORR- objective response rate) ל-RECIST v1.1 על סמך סקירה של החוקרים.

חציון הגיל של המשתתפים בעוקבה (n=23) היה 65 שנים. 73.9% מהמשתתפים קיבלו לפחות שני טיפולים שונים לפני לטיפול במחלה הגרורתית שלהם. נצפו ארבעה מקרים של תגובות חלקיות, בהם ה-ORR היה 17.4% [רווח בר סמך 95%: 5.0-38.8%] ונמצא כי לשמונה מתוך 23 משתתפים (34.8%) הייתה מחלה יציבה.

חציון משך התגובה היה 13.5 חודשים. חציוני השרידות ללא התקדמות המחלה והשרידות הכוללת היו 3.5 ו-7.9 חודשים, בהתאמה, שיעורי השרידות ללא התקדמות המחלה במשך 6 חודשים והשרידות הכוללת במשך 6 חודשים היו 34.8% ו-73.4%, בהתאמה. מטופל אחד המשיך בטיפול בזמן החתך של המידע.

לאחר תקופת מעקב עם חציון של 7.9 חודשים, 14 מטופלים (60.9%) חוו תופעות לוואי הקשורות לטיפול, העיקרית שבהן הייתה בחילות (3 מטופלים, 13.0%). ארבעה מטופלים (17.3%) חוו תופעות לוואי הקשורות לטיפול בדרגה 3/4: נוירופתיה פריפריאלית דרגה 3, חולשה (asthenia) דרגה 3, תשישות (fatigue) דרגה 3 ועלייה מדרגה 4 ברמות הליפאז. לא נצפו מקרי תמותה או הפסקת השתתפות במחקר שנקשרו לתרופה Pembrolizumab.

המסקנות של המחקר היו כי pembrolizumab הובילה לתגובה אובייקטיבית ממושכת בקרב תת קבוצה של מטופלים שקיבלו טיפולים רבים קודמים ומאובחנים בסרטן ערמונית מתקדם עם PD-L1 חיובי. כמו כן, החוקרים הסיקו כי פרופיל תופעות הלוואי של התרופה הינו בטיחותי.

מקור: 

Hansen, A.R. et al. (2018) Annals of Oncology 29,8.

נושאים קשורים:  pembrolizumab,  PD-1,  PD-L1,  סרטן ערמונית עמיד לסירוס,  סרטן מתקדם,  פרופיל תופעות לוואי,  מחקרים
תגובות