תאי הרג טבעיים

תאי הרג טבעיים אדפטיביים עמידים בפני דיכוי חיסוני המתווך ע"י תאי T רגולטוריים

החוקרים הדגימו כי תאי הרג טבעיים אדפטיביים עמידים לדיכוי החיסוני המתווך ע"י תאי T רגולטוריים ולכן עשויים להוות בסיס לפיתוח טיפולים אימונותרפיים עבור חולי סרטן

תאי סרטן (צילום: אילוסטרציה)

תאי הרג טבעיים (NK - natural killer) הם תאים בעלי יכולת להילחם בזיהומים ויראליים ובתאים סרטניים. עם זאת, התגובה שלהם מעוכבת ע"י תאים מדכאי מערכת החיסון הנמצאים בסביבת הגידול. התקדמות הגידול מעודדת גיוס ויצירה של תאי T רגולטוריים (Treg) בתוך הגידול עצמו, המקושרים לפרוגנוזה ירודה אצל המטופלים.

במחקר הנוכחי, החוקרים הדגימו שתאי NK קנוניים רגישים ביותר לדיכוי המתווך ע"י Treg, בניגוד לתאי NK אדפטיביים עמידים מאוד מסוג CD57+ FcεRγNKG2C+ המתפתחים אצל מטופלים שנחשפו לווירוס CMVי(cytomegalovirus). באופן ספציפי יותר, תאי Treg מדכאים התרבות של תאי NK קנוניים, אך לא של תאי NK אדפטיביים וגם לא ייצור של IFNγ, שחרור גרנולות וציטוטוקסיות.

הדיכוי החיסון המתווך ע"י Treg נמצא קשור להפחתת הביטוי של TIM3 בתאי NK קנוניים, שהוא רצפטור שמפעיל ייצור IFNγ בתאי NK בתגובה לקשירת ליגנד, ולביטוי מוגבר של הרצפטורים המעכבים את תאי NK, כמו PD-1 ורצפטור ממשפחת IL1 בשם ILQR8י(SIGIRR או TIR8).

היצירה של הליגנד IL1R8, שנקרא IL37, ע"י תאי Treg, תורמת לשינויים הפנוטיפיים ולדיכוי של תאי NK קנוניים ע"י Treg. חסימה של PD-1, יIL1R8 או IL37, הצליחה לבטל את הדיכוי של תאי NK קנוניים ע"י Treg תוך שמירה על הביטוי של TIM3 בתאי NK.

החוקרים הצליחו לחשוף מידע חדש לגבי מנגנוני הדיכוי החיסוני של תאי Treg על תאי NK קנוניים ולזהות שתאי NK אדפטיביים עמידים לדיכוי שנגרם ע"י תאי Treg. פיתוח שיטות שיצליחו להגביר את כמות תאי ה-NK האדפטיביים בסביבת הגידול, או לפגוע ביכולת של תאי Treg לדכא תאי NK קנוניים, עשויה להגביר את היעילות של טיפולים אימונותרפיים המבוססים על תאי NK במקרי ממאירות.

מקור: 

Sarhan, D. et al. (2018) Cancer Immunology Research 6

נושאים קשורים:  תאי הרג טבעיים,  תאי T רגולטוריים,  דיכוי חיסוני,  סביבת הגידול,  מחקרים
תגובות