סרטן קיבה

הסננת של תאים המייצרים IL17 לתוך הגידול משפרת את התגובה לכימותרפיה מסייעת

החוקרים מצאו כי הסננה של תאי IL17 לתוך הגידול אצל מטופלים עם סרטן קיבה משקפת את ההישרדות הכוללת שלהם ואת התגובה הצפויה לכימותרפיה מסייעת

25.03.2019, 17:33
תאים אנושיים (צילום: אילוסטרציה)

ההסננה של תאי גידול המייצרים IL17י(IL17A+) היא בעלת משמעות פרוגנוסטית שונה בין סוגי סרטן שונים. המטרה של המחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההשפעה של תאי IL17A+ בסרטן הקיבה.

המחקר כלל שתי עוקבות של מטופלים, עוקבת ה-Cancer Genome Atlasי(TCGA, n=351) ועוקבת ה-Zhongshan Hospitalי(ZSHC, יn=458). עוקבת ה-TCGA שימשה לצורך ניתוחים הקשורים ל-mRNA ועוקבת ה-ZSHC שימשה לצורך ניתוחים הקשורים להסננת תאים.

החוקרים בדקו את התפקידים של mRNA של IL17 ושל תאי IL17A+ בהישרדות הכוללת (OS – overall survival), בתגובה לכימותרפיה מסייעת (ACT – adjuvant chemotherapy). בנוסף, החוקרים כללו עוקבה בלתי תלויה נוספה במטרה לזהות את הקשר בין mRNA של IL17A לבין הסננה של תאי IL17A+ (עוקבת ה-Zhongshan Hospital,יPZSHC, n=21).

החוקרים מצאו התאמה חיובית בין הסננה של תאי IL17A+ לבין הביטוי של mRNA של IL17A (מתאם ספירמן=0.811; P< 0.001). ביטוי גבוה של IL17A mRNA ושל תאי IL17A+ בתוך הגידול נמצא בהתאמה להישרדות משופרת והקשר נותר מובהק גם לאחר התאמה למערפלים.

החוקרים הדגימו כי מטופלים עם מחלה בשלב 2/3 (TMN) אשר הציגו גידולים עם ביטוי מוגבר של תאי IL17A+ בתוך הגידול או רמות נמוכות של תאי IL17A+ מסביב לגידול יכולים להרוויח מ-ACT. בנוסף, ביטוי מוגבר של IL17A mRNA ורמות גבוהות של תאי IL17A+ בתוך הגידול נמצאו בעלי קשר להסננה של יותר תאי מאסט ותאי הרג טבעיים אנטי גידוליים ופחות מאקרופאג'ים מסוג M2 שהם פרו-גידוליים.

ביטוי מוגבר של IL17A mRNA ייצג חתימה של תאי th17 ותהליך של תגובה חיסונית ונמצא בעל התאמה לביטוי מוגבר של גורמים ציטוטוקסיים כמו GZMA, GZMB, IFNG, PRF1 ו-TNFSF11.

החוקרים הסיקו כי קיים קשר בין הביטוי של IL17A mRNA והסננה של תאי IL17A+ לתוך הגידול לבין תגובה חיסונית אנטי גידולית. הסננה של תאי IL17A+ יכולה לשמש כסמן פרוגנוסטי בלתי תלוי ל-OS וכסמן מנבא לתגובה עדיפה ל-ACT. כמו כן, יש צורך בביצוע מחקרים פרוספקטיביים נוספים על מנת לתקף את הממצאים.

מקור: 

Wang, J.T. et al. (2019) Annals of Oncology 30,2.

נושאים קשורים:  סרטן קיבה,  כימותרפיה מסייעת,  IL17A,  הסננת תאים,  הישרדות כוללת,  מחקרים
תגובות