קולטן הר-2

אופציות טיפוליות עתידיות בסרטן קולו-רקטלי מפושט

במאמר זה נבדק המשלב של Pertuzumab ו-Trastuzumab לטיפול בסרטן קולו-רקטלי גרורתי חיובי לקולטן HER-2

24.04.2019, 11:59
טיפול תרופתי בסרטן (אילוסטרציה)

מחקר פאזה 2a זה בוצע בתבנית תווית פתוחה ב-25 מרכזים רפואיים ב-16 מדינות שונות בארה"ב. טיפולים מוכוונים ל-HER-2 הראו בעבר שיפור בתוצאים קליניים בסרטני שד ובסרטני קיבה (כאשר הגידול חיובי לקולטן) וכעת החוקרים מאמינים כי ניתן לטפל גם בסרטן קולו-רקטלי גרורתי באמצעות טיפולים מוכוונים כנגד הקולטן.

החוקרים במחקר MyPathway ניסו להעריך את היעילות של pertuzumab ו-trastuzumab במטופלים עם סרטן קולו-רקטלי גרורתי חיובי לקולטן. משתתפי המחקר היו בני 18 ומעלה ונמצאו בשלב רפרקטורי של מחלתם, היו חולים בגידולים שהוכח היסטולוגית כי נושאים את הקולטן, מחלתם הייתה ניתנת להערכה ומדידה וקיבלו סטטוס של 2 ומטה ב-Eastern Cooperative Oncology Group performance status. המטופלים טופלו ב-pertuzumabי(840 מ"ג במנת העמסה ולאחר מכן 420 מ"ג מידי – 3 שבועות, מתן תוך-ורידי), בנוסף הם טופלו ב-trastuzumabי(8 מ"ג/ק"ג מנת העמסה ולאחר מכן 6 מ"ג/ ק"ג מידי – 3 שבועות, מתן תוך-ורידי).

התוצא העיקרי היה אחוז המטופלים שהשיגו תגובת גידול אובייקטיבית, על פי הערכת החוקרים. האנליזה בוצעה ע"פ פרוטוקול והמחקר עודנו מתמשך. המידע באנליזה זו מתייחס לפרק הזמן שבין – 20.10.14 ועד 22.6.17. במחקר נכללו 57 מטופלים עם גידולי קולו-רקטליים גרורתיים וחיוביים לקולטן HER-2 אשר עמדו בקריטריונים להכללה עבור אנליזת העוקבה. נכון ל-1.8.17, מטופל אחד (2%) חווה תגובה מלאה לטיפול ו-17 מטופלים (30%) חוו תגובה חלקית. לפיכך, 18 מתוך 57 מטופלים (32%) השיגו תגובה אובייקטיבית.

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר היו שלשולים (19 מטופלים - 33%), עייפות (18 מטופלים - 32%) ובחילות (17 מטופלים - 30%). תופעות לוואי בדרגות 3 עד 4 תועדו ב-21 מטופלים (37%), מביניהן הנפוצות ביותר היו היפוקלמיה וכאבי בטן. תופעות לוואי חמורות דווחו ב-10 מטופלים (18%), ומתוכן 2 (4%) נחשבו כקשורות ישירות לטיפול. לא התרחשו מיתות הקשורות לטיפול.

החוקרים מסכמים כי המשלב של pertuzumab ו-trastuzumab אינו גורם לתופעות לוואי חמורות והינו נסבל בקרב המטופלים, ויוכל בעתיד להוות אפשרות טיפולית במטופלים עם סרטנים קולו-רקטליים גרורתיים חיוביים לקולטן HER-2.

מקור: 

Funda Meric-Bernstam et al.(2019)  The Lancet Oncology, 2019 518-530,

נושאים קשורים:  קולטן הר-2,  מחקר עוקבה,  גרורות,  סרטן קולורקטלי,  מחקרים
תגובות