קו שני

הוספת רמוקירומאב לטיפול קו שני משפרת תוצאים במטופלים עם קרצינומה קולורקטלית גרורתית

כך נמצא במסגרת פאזה 3 בינלאומי בהשתתפות מאות מטופלים והשיפור. השיפור בתוצאים היה ללא תלות בסטטוס מוטציות RAS/RAF

28.04.2019, 17:54
כימותרפיה (אילוסטרציה)
כימותרפיה. (אילוסטרציה)

טיפול קו-שני עם רמוקירומאב ו-FOLFIRI משפרת שרידות כוללת לעומת טיפול אינבו עם FOLFIRI במטופלים עם קרצינומה קולורקטלית גרורתית (CRC) עם יחס סיכונים של 0.84 ורווח בר-סמך 95%, 0.73-0.98; p=0.022. אנליזות פוסט הוק של מחקר ה-RAISE בחנו את הקשר בין סטטוס מוטציות RAS/RAF והמיקום האנטומי של ה-CRC הראשונית (שמאל לעומת ימין) בהיבט תוצאי יעילות.

רקמות גידול ממשתפי המחקר סווגו כבעלות מוטציות BRAF, יKRAS/NRASי(RAS), או RAS/BRAF מזן הבר. CRC שמאלית הוגדרה כאשר מוקמה בכפף הטחול, מעי גס יורד וסיגמואידלי ורקטום ו-CRC ימנית הוגדרה כאשר מוקמה במעי הגס הרוחבי, במעי הגס העולה ובצקום.

סטטוס מוטציות RAS/RAF היה ידוע עבור 85% מהמשתתפים (912 מתוך 1,072) ומיקום הגידול היה ידוע עבור 94.4% מהמשתתפים (1,012 מתוך 1,072). השפעה מיטיבה של הוספת רמוקירומאב נצפתה עבור מטופלים מוטציות RAS (יחס סיכויים לשרידות כוללת, 0.86; רווח בר-סמך 95%, 0.71-1.04) ומטופלים עם RAS/RAF מזן הבר (0.86; 0.64-1.14). מבין 41 המטופלים עם מוטציות ב-BRAF, ההשפעה של רמוקירומאב הייתה יותר משמעותית (0.54; 0.25-1.13) למרות שבדומה לאנליזת תת-הקבוצות הגנטיות האחרות, השפעה זו לא הייתה מובהקת סטטיסטית.

נתונים בנוגע לשרידות ללא התקדמות מחלה הדגימו מגמה דומה. מבחני אינטראקציה של סטטוס מוטציה לפי טיפול (P=0.523 עבור שרידות כוללת ו-P=0.655 עבור שרידות ללא התקדמות מחלה) הדגימו כי ההשפעה של רמוקירומאב לא הייתה שונה באופן מובהק סטטיטסטית בין תת הקבוצות המולקולריות, למרות שגודל המדגם הקטן של קבוצת המטופלים עם מוטציות ב-BRAF הגביל את האנליזה. הוספה של רמוקירומאב ל-FOLFIRI שיפרה שרידות כוללת חציונית בגידולי צד שמאל ב-2.5 חודשים לעומת טיפול אינבו (יחס סיכונים, 0.81; רווח בר-סמך 95%, 0.68-0.97). הוספה של רמוקירומאב ל-FOLFIRI שיפרה שרידות כוללת חציונית בגידולי צד ימין ב-1.1 חודשים לעומת טיפול אינבו (יחס סיכונים, 0.97; רווח בר-סמך 95%, 0.75-1.26). אינטרקאציית תת-קבוצות לפי טיפול לא הייתה מובהקת סטטיסטית לצד מיקום הגידול (p=0.276).

החוקרים כי במחקר ה-RAISE, הוספה של רמוקירומאב ל-FOLFIRI שיפרה תוצאי מטופלים ללא תלות בסטטוס RAS/RAF ומיקום הגידול. טיפול עם רמוקירומאב מוביל להטבה ניכרת מספרית בגידולים עם מוטציות ב-BRAF אך ללא מובהקות סטטיסטית.

מקור: 

Yoshino, T. et al. (2019) Annals of Oncology. 30(1), 124

 

נושאים קשורים:  קו שני,  קרצינומה קולורקטלית גרורתית,  רמוקירומאב,  מחקרים
תגובות