תאי NK

האם חשיפה ממושכת לאינטרפון-1 מחזקת את פעילות ניטור הגידולים של תאי NK?

החוקרים מצאו כי חשיפה זו משפרת את הפוטנציאל הציטוטוקסי של תאי NK ותורמת לחסינות מתווכחת תאי NK

החוקרים אפיינו תאי NK בעכברים אשר הודבקו באופן עקבי בזיהום ויראלי מסוג choriomeningitis והראו שתאי ה-NK בעכברים אלו הציגו פנוטיפ שונה, ציטוטוקסיות חזקה יותר ופעילות אינהיביטורית נמוכה יותר. ההשוואה בוצעה בין תאי NK בעכברים עם זיהום כרוני לבין תאי NK בעכברים עם זיהום ראשוני או ללא זיהום כלל.

העכברים אשר הודבקו באופן כרוני הציגו עיכוב בהתקדמות גידולית במודלים In-vivo, והחוקרים מייחסים חוסר התקדמות זו לתאי ה-NK. בנוסף תאי NK מעכברים עם זיהום כרוני ביטאו STAT-1 גבוה יותר וחסימה של הרצפטור לאינטרפרון סוג-1 חשפה שרצפטור זה מווסת ישירות את הפעילות הציטוטוקסית של תאי NK.

ממצאי החוקרים מראים שחשיפה ממושכת לאינטרפרון מסוג 1 בזמן זיהום ויראלי כרוני משפרת את הפוטנציאל הציטוטוקסי של תאי NK ותורמת לחסינות מתווכחת תאי NK.

מקור: 

Cornelia Hutmacher et al (2019) Cancer Immunol Res  572-583

נושאים קשורים:  תאי NK,  אינטרפרון מסוג 1,  זיהום ויראלי כרוני,  מחקרים
תגובות