PD-1/PD-L1

עיכוב מסלול LIN28/ let-7/PD-L1 כטיפול אימונולוגי

החוקרים הצליחו להדגים במודלים שונים את היעילות של C1632, חלבון המדכא את הביטוי של PD-L1 , בעיכוב ההתפתחות של תאים סרטניים

תא סרטני (אילוסטרציה)
תא סרטני (אילוסטרציה)

נקודת הבקרה החיסונית PD-1 PD-L1 נחשבת למטרה מבטיחה בתחום הטיפולים האימוניים בסרטן. עם זאת, שיעור התגובה האובייקטיבי בשימוש בנוגדנים אשר חוסמים את האינטראקציה בין PD-1 ל-PD-L1 היה פחות מ-40%. בנוסף, המנגנון שעומד בבסיס הוויסות של ביטוי של PD-1/PD-L1 אינו מובן לחלוטין.

במחקר הנוכחי, החוקרים זיהו miRNA let-7 אשר דיכא לאחר השעתוק את הביטוי של PD-L1. החלבון LIN28, חלבון קושר RNA, אשר מבוטא ביתר במרבית תאי הסרטן, מעכב את ההיווצרות של let-7 ובכך מגביר את הביטוי של PD-L1. כתוצאה מכך, עיכוב של LIN28 עשוי לשמש כשיטה למניעת החדירה החיסונית של תאי סרטן.

החוקרים מצאו כי טיפול עם מעכב LIN28, מרכיב קטן בשם C1632, מעלה את רמות ה-let-7 ומדכא את הביטוי של PD-L1, מה שמוביל להפעלה מחודשת של התגובה החיסונית האנטי-גידולית במודלים In vitro ובמודלים In vivo. בנוסף, החוקרים מצאו גם ש-C1632 הדגים יכולת לעכב התרבות של תאים סרטניים והתפתחות של הגידול בעכברים.

בהתייחס לממצאים שעלו מן המחקרים, החוקרים זיהו ש-LIN28/let-7 מהווה מטרה לטיפולים אימוניים המתווכים ע"י PD-L1. בנוסף, נחשף הפוטנציאל של C1632 ונגזרותיו לשמש כטיפולים אונקולוגיים מבטיחים.

מקור: 

Chen, Y. et al. (2019) Cancer Immunology Research 7,3.

נושאים קשורים:  PD-1/PD-L1,  נוגדנים,  תגובה חיסונית אנטי-גידולית,  LIN28/let-7,  C1632,  מחקרים
תגובות