לוקמיה לימפובלסטית חריפה

טיפול אימונולוגי משולב הוכיח יעילות לטיפול בלוקמיה לימפובלסטית חריפה עמידה לתרופות

החוקרים הראו כי טיפול משולב הכולל נוגדן המעודד פעילות של תאי הרג טבעיים ועיכוב מסלול האותות של TGFβ מביא להפחתת עומס המחלה של מטופלים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה עמידה לתרופות

מטופלים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL – Acute lymphoblastic leukemia) עמידה לתרופות לא מגיבים לכימותרפיה סטנדרטית ועל כן, קיים צורך בהול לפתח עבורם שיטות טיפוליות חדשות. המחקר הנוכחי בחן את השימוש בהמצאות BAFF-Rי(B-cell activating factor receptor) על פני השטח של תאי B-ALL עמידים כמטרה טיפולית.

החוקרים השתמשו באנטי – BAFF-Rי(VAY736), נוגדן מיטבי ליצירת תגובה תאית ציטוטוקסית תלוית נוגדנים (ADCCי– antibody-dependent cellular cytotoxicity) מתווכת תאי הרג טבעיים (NKי– Natural killer), על מנת להשמיד את תאי ה-ALL העמידים.

תוצאות המחקר הראו כי טיפול עם הנוגדן VAY736 ועם תאי NK הפחית באופן מובהק את עומס המחלה ב-ALL והעניק יתרון הישרדות in vivo. עם זאת, כאשר היה מדובר במחלה מתקדמת, היעילות של ADCC על תאי NK עוכבה ע"י TGFβי(transforming growth factor-beta) שנמצא במיקרו-סביבה של התאים.

החוקרים מצאו גם עיכוב מסלול האותות של TGFβ בתאי NK ע"י שימוש במעכבי רצפטור 1 ל-TGFβי(EW-7197) הגביר באופן מובהק את השמדת ה-ALL באמצעות תאי NK הנגרמת ע"י VAY736.

תוצאות המחקר הדגישו את הפוטנציאל הקיים בשילוב של נוגדני VAY736 ו-EW-7197 לטיפול במטופלים עם B-ALL עמיד לתרופות בשלב מתקדם של המחלה.

מקור: 

Vicioso, Y. et al. (2019) Cancer Immunology Research 7,7.

נושאים קשורים:  לוקמיה לימפובלסטית חריפה,  עמידות לתרופות,  תאי הרג טבעיים,  נוגדן VAY736,  TGF-β,  מחקרים
תגובות