סרטן שחלות

האם פמברוליזומאב היא תרופה יעילה לטיפול בחזרה של סרטן שחלות מתקדם?

החוקרים הדגימו באמצעות מחקר שלב 2 של Pembrolizumab כי היעילות של התרופה לטיפול בסרטן שחלות מתקדם היא מוגבלת ויעילה בעיקר במצבים בהם יש ביטוי מוגבר של PD-L1

08.08.2019, 16:14

חזרה של סרטן שחלות (ROC – Recurrent ovarian cancer) בשלב מתקדם היא הגורם המרכזי לתמותה כתוצאה מממאירויות גינקולוגיות בעולם המערבי, ולכן יש צורך בטיפולים חדשים. מחקרים קודמים שבדקו את השימוש בחסמי נקודות בקרה חיסוניות הראו שיעורי תגובה אובייקטיבים (ORR – Objective response rate) נמוכים אצל מטופלות עם ROC, ולא הצליחו לזהות סמן ביולוגי מנבא.

המחקר הנוכחי הוא מחקר שלב 2 של התרופה פמברוליזומאב (NCT02674061) שבחן שתי עוקבות של מטופלות עם ROC: עוקבה A כללה נשים שקיבלו 1-3 קווי טיפול קודמים עם אינטרוול ללא פלטינום (PFI – Platinum-free interval) או אינטרוול ללא טיפול (TFI – יTreatment-free interval) שנמשך 3-12 חודשים, ועוקבה B שכללה נשים שקיבלו 4-6 קווי טיפול עם PFI או TFI של שלושה חודשים לפחות.

המשתתפות במחקר קיבלו פמברוליזומאב במינון של 200 מ"ג במתן תוך ורידי אחת לשלושה שבועות עד להתקדמות המחלה, רעילות או השלמת טיפול במשך שנתיים. נקודות הסיום המרכזיות היו ORR שנקבעו על פי ה-Response Evaluation Criteria in Solid Tumors גרסה 1.1, בסקירה מרכזית סמויה, בלתי תלויה ובאמצעות הביטוי של PD-L1 שנמדד כציון חיובי משולב (CPS – Combined positive score). נקודות הסיום המשניות כללו משך תגובה (DOR – Duration of response), שיעורי שליטה במחלה (DCR – Disease control rate), הישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS – Progression-free survival), הישרדות כוללת (OS – Overall survival) ובטיחות.

בעוקבה A היו 285 מטופלות, כאשר ה-100 הראשונות היו חלק מסט התרגול לניתוח ה-PD-L1. בעוקבה B היו 91 מטופלות. ה-ORR בעוקבה A היה 7.4% ובעוקבה Bי9.9%. חציון ה-DOR בעוקבה A היה 8.2 חודשים ובעוקבה B הוא לא הושג. עוד נמצא כי ה-DCR היה 37.2% ו-37.4%, בעוקבה A ו-B, בהתאמה.

על בסיס האנליזה בסט התרגול, CPS 1 ו-10 נבחרו להערכה במסגרת סט האישור. בסט האישור נמצא כי ה-ORR היה 4.1% ל-CPS<1,י5.7% ל-CPS ≥1 ו-10.0% ל-CPS≥10. בשתי העוקבות נמצא כי ה-PFS עמד על 2.1 חודשים. בנוסף, ה-OS לא הושג בעוקבה A והיה 17.6 חודשים בעוקבה B. הרעילות של התרופה הייתה דומה לזו שנצפתה במחקרים אחרים בהם נעשתה שימוש ב-Pembrolizumab כתרופה יחידה.

החוקרים ראו כי ל-Pembrolizumab ישנה פעילות קלה ביותר על מטופלות עם ROC. כמו כן, הם זיהו כי ביטוי מוגבר יותר של PD-L1 נמצא במתאם לתגובה משמעותית יותר.

מקור: 

Matulonis, U.A. et al. (2019) Annals of Oncology 30,7.

נושאים קשורים:  סרטן שחלות,  פמברוליזומאב,  סמנים ביולוגיים,  PD-L1,  מחקרים
תגובות