לוקמיה לימפובלסטית חריפה

האם הרכב תאי מערכת החיסון במח העצם יכול לנבא את התוצאים עבור מבוגרים עם ALL?

החוקרים הצליחו להראות הבדלים משמעותיים בהרכב תאי החיסון בין מח העצם של מבוגרים עם ALL לבין מח עצם של מתנדבים בריאים והסיקו כי ניתן להתבסס על הממצאים לפיתוח טיפולים אימונולוגיים חדשים

22.08.2019, 17:02

בתקופה בה טיפולים אימונולוגיים מבצעים דריסת רגל בטיפול בלוקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL – Acute lymphoblastic leukemia), זה ברור שצריך לבחון את האימונוביולוגיה של ALL בצורה יסודית יותר.

החוקרים השתמשו בשיטת multiplexed immunohistochemistryי(mIHC) במטרה לחקור את המבנה החיסוני של פרקורסור לתאי B במח העצם (BM – Bone marrow) אצל מבוגרים עם ALL. בנוסף, החוקרים פיתחו מודל ניבוי סיכון רב משתני שסיווג קבוצת מטופלים עם הישרדות ירודה על בסיס משתנים קליניים ומידע מה-mIHC.

החוקרים ניתחו דגימות שנלקחו בביופסיה ממח העצם של 52 מטופלים עם ALL ו-14 מתנדבים בריאים. ניתוח הדגימות בוצע באמצעות mIHC עם 30 סמנים אימונופנוטיפים שונים ובאמצעות עיבוד תמונה ממוחשב.

תוצאות המחקר הראו כי בכל דגימות ה-BM שנלקחו ממטופלים עם ALL היחס של מאקרופאג'ים-דמויי M1, תאי T עם גרנזימים B+CD57+CD8+ ותאי T מסוג CD27+ ירד, בזמן שהיחס של תאים מדכאי תאים מילואידים ומאקרופאג'ים - דמויי M2 עלה. כמו כן, נצפתה עלייה בביטוי של מולקולות המהוות נקודות ביקורת חיסוניות כמו PD1 ו-CTLA4. בנוסף, המודל הרב משתני חשף כי גיל, ספירת טסיות והיחס של תאי T מסוג PD1+TIM3+ double-positive CD4+ אפיין את הקבוצה עם ההישרדות הירודה. התוצאות הללו קיבלו תוקף באמצעות Flow cytometry בעוקבה נפרדת (n=31).

החוקרים הסיקו כי המבנה של תאי החיסון במח העצם אצל מטופלים עם ALL שונה מזה של המתנדבים הבריאים. כמו כן, הם הסיקו כי תאי T מסוג CD4+PD1+TIM3+ מהווים גורם מנבא בלתי תלוי לתוצאים פחות טובים כחלק ממודל רב משתני לניבוי הסיכון, מה שמעלה את הסברה כי PD1 עשוי להיות מטרה טיפולית אטרקטיבית בפיתוח טיפולים אימונואונקולוגיים ב-ALL של תאי B.

מקור: 

Hohtari, H. et al. (2019) Leukemia 33.

נושאים קשורים:  לוקמיה לימפובלסטית חריפה,  מח עצם,  ביופסיה,  תאי T,  מחקרים
תגובות