מיאלומה נפוצה

טיפול עם מעכבי פרוטאוזום במיאלומה נפוצה עשוי לגרום לתופעות לוואי קרדיווסקולריות משמעותיות

החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי בו הם בדקו שתי תרופות ממשפחת מעכבי פרוטאוזום, ומצאו שיעורים גבוהים של תופעות לוואי קרדיווסקולריות, בייחוד תחת טיפול עם Carfilzomib בשלושת חודשי הטיפול הראשונים

במהלך טיפול עם מעכבי פרוטאוזום (PI – Proteasome inhibitor) עשויות להופיע תופעות לוואי קרדיווסקולריות (CVAEs - Cardiovascular adverse events). החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי, פרוספקטיבי, רב מרכזי, שמטרתו הייתה לזהות גורמי סיכון ותוצאים אצל מטופלים עם מיאלומה נפוצה (MM – Multiple myeloma) שמקבלים PIs.

החוקרים גייסו מטופלים עם חזרה של MM שהחלו טיפול המבוסס על Carfilzomib או Bortezomib. המטופלים עברו הערכה בתחילת הטיפול ובהמשך במרווחים קבועים במשך 6 חודשים. ההערכה של המטופלים כללה סמנים לבביים (טרופונין I או T,יBNPי[Brain natriuretic peptide] ו-N-terminal proBNP), אק"ג ואקוקרדיוגרפיה. המטופלים היו תחת ניטור במשך 18 חודשים ונבדקו להופעה של CVAEs.

במחקר נכללו 95 מטופלים, כאשר 65 מהם קיבלו Carfilzomib ו-30 קיבלו Bortezomib. החציון של משך המעקב אחר המטופלים היה 25 חודשים. במהלך המעקב, התרחשו 64 אירועי CVAEs, כאשר 55% מתוכם היו בדרגת חומרה 3 ומעלה. CVAEs התרחשו בקרב 51% מהמטופלים שקיבלו Carfilzomib ובקרב 17% מהמטופלים שקיבלו Bortezomibי(P= 0.002). זמן החציון מתחילת הטיפול ועד להתרחשות CVAE היה 31 ימים, ו-86% מהמקרים התרחשו בשלושת חודשי הטיפול הראשונים.

החוקרים מצאו כי מטופלים שקיבלו טיפול המבוסס על Carfilzomib והיו להם ערכי בסיס של BNP גבוהים מ-100 פיקוגרם/מ"ל או ערכי בסיס של N-terminal proBNP גבוהים מ-125 פיקוגרם/מ"ל, היו בסיכון מוגבר ל-CVAE (יחס הסיכויים: 10.8 ; P<0.001). כמו כן, מטופלים עם רמות גבוהות של פפטידים נטריורטים (Natriuretic peptides) במהלך אמצע המחזור הטיפולי הראשון עם Carfilzomib, נמצאו קשורים לסיכון מוגבר ל-CVAEs באופן ניכר (יחס הסיכויים: 36.0 ; P< 0.001).

תוצאות המחקר הראו גם כי מטופלים שחוו CVAE הציגו הישרדות ללא התקדמות מחלה (log-rank P= 0.01) והישרדות כוללת (log-rank P< 0.001) פחות טובות. 89% מהמטופלים המשיכו את הטיפול עם ה-PIs בבטחה, אך 41% נזקקו לשינויים בכימותרפיה.

החוקרים הסיקו כי הופעה של CVAEs נפוצה במהלך טיפול עם PI בחזרה של מיאלומה, בייחוד בטיפול עם Carfilzomib ובמיוחד בשלושת חודשי הטיפול הראשונים. כמו כן, הם מצאו כי יש קשר בין CVAEs לבין תוצאי הישרדות פחות טובים, אך במרבית המקרים לא היה צורך להפסיק את הטיפול.

תוצאות המחקר הראו גם כי פפטידים נטריורטים מנבאים בצורה טובה מאוד הופעה של CVAEs. עם זאת, צריך לתקף את הממצאים הללו לפני שמכניסים את הבדיקות הללו לשגרת הטיפול של מטופלים המקבלים Carfilzomib.

מקור: 

Cornell, R.F. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,22.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  קרפילזומיב,  בורטזומיב,  תופעות לוואי קרדיווסקולריות,  מחקרים
תגובות