סרטן ריאות

האם גידולים עם מוטציות ב-EGFR מגיבים לתרופות שחוסמות נקודות בקרה חיסוניות?

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית שחשפה שלמרות התגובה הנמוכה של גידולים עם מוטציות ב-EGFR לטיפולים החוסמים נקודות בקרה חיסוניות, חלק מגידולי הריאה הללו מגיבים טוב לטיפול וניתן לראות שיפור בתוצאי ההישרדות

24.10.2019, 10:24
ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)

על אף שגידולים עם מוטציות ב-EGFRי(Epidermal Growth Factor Receptor ) מדגימים שיעורי תגובה נמוכים לחסימת נקודות בקרה חיסוניות באופן כללי, חלק מהגידולים הללו כן מגיבים לטיפולים הללו. עם זאת, אין הבנה מספקת בנוגע למאפיינים של גידולים בריאה עם מוטציות ב-EGFR אשר מגיבים לחסימה של נקודות בקרה חיסוניות.

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית של מידע קליני ומולקולרי לגבי 171 מקרים של גידולים בריאות עם מוטציה ב-EGFR שטופלו עם מעכבי נקודות בקרה חיסונית ב-Yale Cancer Center, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, University of California Los Angeles וב-Dana Farber Cancer Institute. בנוסף, החוקרים בדקו עוקבה נפרדת שכללה 383 מקרים של סרטן ריאות עם מוטציה ב-EGFR שהיה לגביהם מידע רציף מ-Yale Cancer Center, Memorial Sloan Kettering Cancer Center ו-The Cancer Genome Atlas במטרה להעריך את הקשר בין עומס המוטציות בגידול לבין שינויים ספציפיים ב-EGFR.

תוצאות המחקר חשפו כי בהשוואה ל-212 מטופלים עם סרטן ריאות ללא מוטציה ב-EGFRי(Wild-type), התוצאים לאחר טיפול עם PD-L1י(Programmed cell death 1 or programmed death-ligand 1) היו פחות טובים אצל מטופלים עם גידולי ריאה שהכילו שינויים באקסון 19 של EGFR,י(EGFRΔ19) אך דומים לתוצאים של מטופלים עם גידולי ריאה מסוג EGFRL858R.

החוקרים מצאו גם כי סטטוס ה-EGFRT790M וביטוי ה-PD-L1 לא השפיעו על התגובה או על תוצאי ההישרדות לאחר טיפול עם חסמי נקודות בקרה חיסוניות. כמו כן, נמצא כי הביטוי של PD-L1 היה דומה בין האללים של EGFR. בנוסף, החוקרים מצאו עומס מוטציות נמוך יותר בגידולים עם שינויים של EGFRΔ19 בהשוואה לגידולי EGFRL858R, למרות היסטוריה דומה של עישון.

החוקרים הסיקו כי באופן כללי, גידולים עם מוטציות ב-EGFR מדגימים תגובה נמוכה לטיפול עם חסמי נקודות בקרה חיסוניות, אך התוצאים משתנים לפי האללים. הבנה של ההטרוגניות של גידולים עם מוטציות ב-EGFR יכולה לספק מידע שיעזור לבסס את היתרונות והשימושים האפשריים בטיפולים של PD-L1 עבור מטופלים עם הגידולים הללו.

מקור: 

Hasting, K. et al. (2019) Annals of Oncology 30,8.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  חסמי נקודות בקרה חיסוניות,  רצפטור לפקטור גדילה אפידרמלי,  מוטציה,  מחקרים
תגובות