מלנומה

האם אנטי PD-L1 הוא טיפול יעיל במלנומה מתקדמת וגרורתית?

החוקרים בדקו במסגרת מחקר שלב 1 את הבטיחות והיעילות של Atezolizumab, אנטי PD-L1, בקרב מטופלים עם מלנומה שאינה ניתנת לניתוח או מלנומה גרורתית ומצאו כי מדובר בטיפול בטוח ויעיל

מיקרוגרף של תאי מלנומה (אילוסטרציה)

התרופה Atezolizumab [אנטי PD-L1י- Anti–programmed death-יligand 1] פועלת באופן סלקטיבי על PD-L1 וחוסמת את האינטראקציה שלו עם הרצפטורים 1-B7 של מוות תאי מתוכנן, ובכך מעודדת פעילות אנטי גידולית של תאי T. במחקר הנוכחי, החוקרים בחנו את הבטיחות לטווח הארוך ואת הפעילות של Atezolizumab, תוך כדי בדיקה של קורלציה ביולוגית לתוצאות המחקר. המחקר בוצע בקרב עוקבה של מטופלים עם מלנומה ממחקר מתמשך בשלב 1aי(NCT01375842).

במחקר נכללו מטופלים עם מלנומה שאינה ניתנת לניתוח או מלנומה גרורתית. המשתתפים קיבלו טיפול עם Atezolizumab במינון של 0.1-20 מ"ג/ק"ג או ≥ 10 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות. המטרות המרכזיות של המחקר היו בטיחות וסבילות. המטרות המשניות שנבדקו במחקר כללו מדדי יעילות על פי הערכת החוקר, פרמקודינמיקה וסמנים מנבאים לפעילות אנטי גידולית.

במחקר השתתפו ארבעים וחמישה מטופלים שתאמו (Evaluable) להערכת הבטיחות של הטיפול. החוקרים מצאו כי מרבית תופעות הלוואי (AE – Adverse events) הקשורות לטיפול היו בדרגות 1 או 2 (60%). ה-AE, מכל הדרגות, הנפוצות ביותר שנצפו במהלך המחקר היו תשישות (44%), גרד (20%), חום גבוה (Pyrexia, 18%) ופריחה (18%). לא התרחשו מקרי מוות כתוצאה מהטיפול.

תוצאות המחקר חשפו כי שיעור התגובה הכולל בקרב 43 מטופלים מתאימים (Evaluable) היה 30%, וכי החציון של משך התגובה היה 62 חודשים [רווח בר סמך 95%: 35 - בלתי ניתן להערכה (NE - not estimable)]. בנוסף, נצפתה הישרדות ארוכת טווח בעלת משמעות קלינית, כאשר החציון של ההישרדות הכוללת היה 23 חודשים (רווח בר סמך 95%: 9-66).

החוקרים מצאו גם קשר בין סמנים ביולוגיים של חסינות הגידול בנקודת הבסיס [ביטוי של PD-L1 בתאים של מערכת החיסון, תאי Teffי(T effector) וחתימות גנטיות שהוצגו ע"י אנטיגנים] ועומס מוטציות בגידול (TMB - Tumor mutational burden) לבין תגובה משופרת, הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת.

החוקרים הסיקו כי התרופה Atezolizumab נסבלת היטב ומובילה לתגובה והישרדות ממושכות בקרב מטופלים עם מלנומה. בנוסף, הם מצאו כי ביטוי של PD-L1,יTMB וחתימות בתאי Teff עשויים לשפר את יעילות הטיפול בקרב אותם מטופלים.

מקור: 

Hamid, O. et al. (2019) Clinical Cancer Research 25,20.

נושאים קשורים:  מלנומה,  אנטי PD-L1,  אטזוליזומאב,  בטיחות,  יעילות,  תאי Teff,  עומס מוטציות בגידול,  מחקרים
תגובות