סרטן תאי מעבר

האם יש קשר בין תופעות הלוואי כתוצאה מטיפול עם נוגדני Anti-PD-1/L1 לבין התגובה לטיפול?

החוקרים ביצעו אנליזה של שבעה מחקרים שכללו מטופלים עם סרטן של תאי המעבר, ומצאו כי קיים קשר בין הופעה של אירועים חריגים בעלי עניין מיוחד או אירועים חריגים המתווכים ע"י מערכת החיסון לבין התגובה לטיפול

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין שיעור תגובת הגידול, ההישרדות הכוללת וההתפתחות של אירועים חריגים בעלי עניין מיוחד (AESIs - Adverse events of special interest) או אירועים חריגים המתווכים ע"י מערכת החיסון (imAEs - Immune-mediated adverse events) בקרב מטופלים עם ממאירות של תאי מעבר (Urothelial cancer) שקיבלו טיפול עם נוגדני Anti-PD-1/L1י(Anti-programmed death protein 1 או Ligand 1).

החוקרים בחנו שבעה מחקרים בהם השתתפו 1,747 מטופלים עם ממאירות גרורתית או מקומית מתקדמת של תאי מעבר שבגינה טופלו עם נוגדני Anti-PD-1/L1. בחמישה מחקרים השתתפו מטופלים שקיבלו קודם לכן טיפול כימותרפי מבוסס פלטינום, ובשני המחקרים הנוספים השתתפו מטופלים שלא התאימו לקבל Cisplatin.

חיפוש המידע התמקד ב-AESIs, AESIs קשורים, imAEs ו-imAEs קשורים. בנוסף, הקשר לתרופה הנחקרת נקבע ע"י החוקרים. החוקרים הגדירו imAEs כי AESIs שטופלו עם קורטיקוסטרואידים מקומיים או מערכתיים.

תוצאות האנליזה חשפו כי AESI קשור דווח בקרב 64% מהמטופלים שהגיבו לטיפול ובקרב 34% מהמטופלים שלא הגיבו לטיפול עם נוגדני Anti-PD-1/L1, בזמן ש-imAE קשור הופיע בקרב 28% ו-12% מהמטופלים שהגיבו או לא הגיבו לתרופת המחקר, בהתאמה. בנוסף, באנליזה שבוצעה בקרב מטופלים שהגיבו לטיפול, נצפתה עלייה בהישרדות הכוללת בקרב מטופלים עם AESIs קשורים בהשוואה למטופלים ללא AESIs קשורים (יחס הסיכונים: 0.45 ; רווח בר סמך 95%: 0.39-0.52). בנוסף, החוקרים מצאו כי 57% מתוך המטופלים שהגיבו לטיפול דיווחו וחוו AESI, דיווחו על ה-AESI עוד לפני שתועדה תגובה לטיפול.

החוקרים הסיקו כי מטופלים אשר הגיבו לטיפול עם נוגדני Anti-PD-1/L1 היו בסבירות גבוהה יותר לדווח על AESI או imAE קשורים. בנוסף, לא נראה כי הקשר הזה קשור לעלייה במשך החשיפה לטיפול בקרב מטופלים שהגיבו אליו. כמו כן, החוקרים סברו כי לא נראה ששימוש בקורטיקוסטרואידים מערכתיים השפיע על משך התגובה לטיפול.

מקור:

Maher, E.V. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37.

נושאים קשורים:  סרטן תאי מעבר,  נוגדני Anti-PD-1/L1,  מחקרים
תגובות