מלנומה

שיפור ההישרדות של מטופלים עם מלנומה מתקדמת באמצעות טיפול הכולל Nivolumab

החוקרים דיווחו על תוצאים ממחקר שנמשך 5 שנים ובחן את ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא התקדמות מחלה של מטופלים עם מלנומה מתקדמת שקיבלו טיפול עם Nivolumab + Ipilimumab, או Nivolumab בלבד, בהשוואה לטיפול עם Ipilimumab בלבד

16.12.2019, 18:12

טיפול עם Nivolumab + Ipilimumab או עם Nivolumab בלבד, הראה הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת ארוכות יותר, בהשוואה לטיפול עם Ipilimumab בלבד במסגרת מחקר שכלל מטופלים עם מלנומה מתקדמת. במאמר הנוכחי מוצגים התוצאים לאחר 5 שנים מתחילת המחקר.

מדובר במחקר בו מטופלים עם מלנומה מתקדמת שלא קיבלו טיפול קודם חולקו באופן אקראי לקבלת אחד מהטיפולים הבאים: Nivolumab (במינון של 1 מ"ג לק"ג ממשקל הגוף) + Ipilimumabי(3 מ"ג לק"ג) ארבע מנות, אחת לשלושה שבועות, ולאחר מכן טיפול עם Nivolumab בלבד (3 מ"ג לק"ג אחת לשבועיים), או טיפול עם Nivolumabי(3 מ"ג לק"ג אחת לשבועיים) + אינבו תואם Ipilimumab, או Ipilimumab (ארבע מנות של 3 מ"ג לק"ג אחת לשלושה שבועות) + אינבו תואם Nivolumab.

שתי נקודות הסיום המרכזיות שנבדקו היו הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת, בקבוצת ה-Nivolumab + Ipilimumab ובקבוצת ה-Nivolumab, בהשוואה לקבוצת ה-Ipilimumab.

לאחר תקופת מעקב שנמשכה מינימום 60 חודשים, החציון של ההישרדות הכוללת היה יותר מ-60.0 חודשים (חציון לא הושג) בקבוצה שקיבלה Nivolumab + Ipilimumab ו-36.9 חודשים בקבוצה שקיבלה Nivolumab בלבד, בהשוואה ל-19.9 חודשים בקבוצה שקיבלה Ipilimumab בלבד (יחס הסיכונים לתמותה בקבוצת ה-Nivolumabי+ Ipilimumab בהשוואה לקבוצת ה-Ipilimumab:י0.52; יחס הסיכונים לתמותה בקבוצת ה-Nivolumab בהשוואה לקבוצת ה-Ipilimumab:י0.63).

תוצאות המחקר הראו גם כי ההישרדות הכוללת לאחר 5 שנים הייתה 52% בקבוצת ה-Nivolumab + Ipilimumab ו-44% בקבוצת ה-Nivolumab, בהשוואה ל-26% בקבוצת ה-Ipilimumab. כמו כן, לא נצפו מקרים של הידרדרות משמעותית באיכות החיים הקשורה לבריאות במהלך או לאחר הטיפול עם Nivolumab + Ipilimumab או עם Nivolumab בלבד. בנוסף, לא התגלו השפעות רעילות מאוחרות חדשות של הטיפול.

החוקרים הסיקו כי בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת, נצפתה הישרדות כוללת משמעותית ארוכת טווח, באחוזים גבוהים יותר בקרב המטופלים שקיבלו טיפול עם Nivolumab + Ipilimumab או עם Nivolumab בלבד, בהשוואה למטופלים שקיבלו Ipilimumab בלבד. כמו כן, היתרון שנצפה לא לווה בפגיעה נראית לעין באיכות החיים של אותם מטופלים שקיבלו משטרי טיפול שכללו Nivolumab.

מקור: 

Larkin, J. et al. (2019) NEJM 381,16.

נושאים קשורים:  מלנומה,  ניבולומאב,  איפילימומאב,  הישרדות כוללת,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות