מעכבי נקודות בקרה חיסוניות

מה שיעורי החזרה של דלקת במעי הגס לאחר חידוש הטיפול עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות שונים?

החוקרים הדגימו כי שליש מהמטופלים שחוו בעבר דלקת במעי הגס, בעקבות טיפול עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות, יחוו זאת שוב לאחר חידוש הטיפול, בעיקר כאשר מדובר בטיפול עם נוגדני CTLA-4

מחלות מעי, דלקת (צילום: אילוסטרציה)

פעמים רבות צריך להפסיק את הטיפול עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות (ICI – Immune checkpoint inhibitor) עקב שלשולים או דלקות במעי הגס המתווכים ע"י מערכת החיסון (IMDCי– Immune-mediated diarrhea and colitis). מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את שיעורי החזרה וגורמי הסיכון של IMDC חוזר לאחר חידוש הטיפול עם ICI.

מדובר במחקר רב-מרכזי רטרוספקטיבי שבחן מטופלים שחידשו טיפול עם ICI לאחר שחוו IMDC שהשתפר. המחקר כלל מידע מינואר 2010 עד נובמבר 2018. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית חד משתנית ורב משתנית במטרה לבחון את הקשר בין משתנים קליניים לבין החזרה של IMDC.

באנליזה נכללו 167 מטופלים, מתוכם, 32 מטופלים חידשו טיפול עם נוגדני CTLA-4י(Anti–cytotoxic T-cell lymphocyte-4) ו-135 מטופלים חידשו טיפול עם נוגדני PD-1/L1י(Anti–programmed cell death 1 or ligand 1). חציון הגיל של המטופלים היה 60 שנים (טווח בין רבעוני: 50-69 שנים). חציון משך הזמן שעבר מה-IMSC עד לחידוש הטיפול היה 49 ימים (טווח בין רבעוני: 23-136 ימים).

תוצאות המחקר חשפו כי בקרב 57 מטופלים (34%) הייתה חזרה של IMDCי(44% מאלה שטופלו עם Anti-CTLA-4 ו-32% מאלה שטופלו עם Anti-PD-1/L1). מתוך המטופלים הללו, 47 (82%) נזקקו לטיפול מדכא חיסונית לאחר החזרה של IMDC, וכלל המטופלים נזקקו להפסקת מוחלטת וקבועה של טיפול ה-ICI. בנוסף, החוקרים מצאו כי החציון של משך הזמן מחידוש הטיפול עם ICI ועד להופעת ה-IMDC היה 53 ימים (טווח בין רבעוני: 22-138 ימים).

החוקרים מצאו, באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב משתנית, כי מטופלים שקיבלו Anti-PD-1/L1 בזמן ה-IMDC הראשון, היו בסיכון הגבוה ביותר לחזרה של IMDC (יחס הסיכויים: 3.45 ; רווח בר סמך 95%: 1.59-7.69 ; P= 0.002). בנוסף, נמצא כי הסיכון לחזרה של IMDC היה גבוה יותר אצל מטופלים שנזקקו לטיפול מדכא חיסוני בזמן ה-IMDC הראשון (יחס הסיכויים: 3.22 ; רווח בר סמך 95%: 1.08-9.62 ; P=0.019) ואצל מטופלים עם תסמיני IMDC ממושכים יותר באפיזודה הראשונה (יחס הסיכויים: 1.01; רווח בר סמך 95%: 1.00-1.03 ; P= 0.031). עוד נמצא כי הסיכון ל-IMDC חוזר היה נמוך יותר לאחר חידוש טיפול עם Anti-PD-1/L1 בהשוואה ל-Anti-CTLA-4 (יחס הסיכויים: 0.30; רווח בר סמך 95%: 0.11-0.81; P= 0.019).

תוצאות המחקר הראו כי שליש מהמטופלים שחידשו טיפולי ICI, לאחר שהחלימו מ-IMDC, חוו IMDC חוזר. כמו כן, החוקרים הסיקו כי חזרה של IMDC הייתה פחות נפוצה לאחר חידוש טיפול עם Anti-PD-1/L1 בהשוואה ל-Anti-CTLA-4.

מקור: 

Abu-Sbeih, H. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37.

נושאים קשורים:  מעכבי נקודות בקרה חיסוניות,  שלשולים,  דלקת במעי הגס,  נוגדני CTLA-4,  נוגדני PD-1/L1,  מחקרים
תגובות