לוקמיה מיאלואידית חריפה

CALCRL יכול להוות מטרה טיפולית חדשה בלוקמיה מיאלואידית חריפה

החוקרים הצליחו להראות כי רמות גבוהות של רצפטור דמוי קלציטונין (CALCRL) קשורות לתוצאים פחות טובים של לוקמיה מיאלואידית חריפה והסיקו כי ניתן לפתח טיפולים חדשים המוכוונים אליו

31.12.2019, 17:37

CALCRLי(Calcitonin receptor-like) הוא רצפטור נוירופפטידי מצומד לחלבון G המעורב בוויסות של לחץ דם, היווצרות כלי דם, התרבות תאים ומוות תאי, והוא מוכר כיום כמטרה טיפולית חדשה לטיפול במיגרנות. המחקר הנוכחי אפיין את התפקיד של CALCR בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – acute myeloid leukemia).

החוקרים בדקו את הביטוי של CALCRL בקרב יותר מ-1,500 מטופלים מאופיינים היטב עם AML מתוך חמש עוקבות בינלאומיות שונות (AMLCG, HOVON, TCGA, Leucegene ו-UKM) והעריכו את הקשר בין הביטוי להישרדות המטופלים.

תוצאות המחקר חשפו כי בעוקבת ה-AMLCG, עליה ברמות השעתוק של CALCRL נמצאה קשורה לירידה בשיעורים של נסיגת מחלה מלאה (71.5%, 53.7%, 49.6%, עבור רמות נמוכות, בינונית וגבוהות של CALCRL, בהתאמה), הישרדות ל-5 שנים (43.1%, 26.2%, 7.1%), ובהישרדות ללא אירועים (29.9%, 15.8%, 4.7%) (כל ה-P<0.001). כמו כן, רמות ה-CALCRL הדגימו קשר לכל התוצאים שנבדקו גם לאחר אנליזה רב משתנית. בנוסף, ההשפעה הפרוגנוסטית אושרה בכל סדרות התיקוף.

החוקרים מצאו גם כי גנים שבוטאו ברמה גבוהה ב-AML עם CALCRL גבוה היו עשירים בחתימות של תאי גזע לוקמיים וכי רמות ה-CALCRL היו קשורות באופן חיובי ליכולת ההרכבה (Engraftment) של דגימות ראשוניות ממטופלים במודלים של עכברים מדוכאי חיסון. בנוסף, נמצא כי השתקה מתווכת CRISPR-Cas9 של CALCRL פגעה בצורה מובהקת בהיווצרות מושבות בשורות תאים הומניים עם לוקמיה מיאלואידית.

תוצאות המחקר הצליחו להדגים כי CALCRL יכול לנבא את תוצאי המחלה מעבר לגורמי הסיכון הקיימים, וכי ייתכן והוא יכול לשמש כמטרה טיפולית ב-AML.

מקור: 

Angenedt, L. et al. (2019) Leukemia 33.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  רצפטור דמוי קלציטונין,  מטרה טיפולית,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות