סרטן שד

האם טיפול משולב הכולל מעכבי CDK4/6 ומעכבי ארומטז מתאים לטיפול בנשים עם סרטן שד מעל גיל 75?

החוקרים ניתחו תוצאות של שלושה מחקרים אקראיים מבוקרים במטרה לבדוק את היעילות והבטיחות של טיפול משולב עם CDK4/6 ומעכבי ארומטז לטיפול בסרטן שד גרורתי עם רצפטורים חיוביים להורמונים ו-HER-2 שלילי בקרב נשים מעל גיל 75

נשים מבוגרות רבות יקבלו טיפול עם מעכבי CDK4/6י(cyclin-dependent kinase 4/6) ומעכבי ארומטז (AI – aromatase inhibitor), מכיוון שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDAי[US Food and Drug Administration]) אישר לשימוש שלוש תרופות מסוג זה. המחקר הנוכחי בחן את היעילות והבטיחות של השילוב הזה בקרב נשים בגילאים מבוגרים יותר.

החוקרים השתמשו במידע מתוך שלושה מחקרים אקראיים מבוקרים (N= 1,827) שבחנו סוגים שונים של מעכבי CDK 4/6 בשילוב עם AI כטיפול ראשוני בנשים לאחר גיל המעבר עם סרטן שד גרורתי עם רצפטורים חיוביים להורמונים ו-HER-2י(human epidermal growth factor receptor 2) שלילי. החוקרים בדקו את ההשפעה של הגיל על ההישרדות ללא התקדמות מחלה באמצעות עקומות Kaplan-Meier ומודלי רגרסיית Cox להערכת יחס הסיכונים.

תוצאות המחקר חשפו כי בקרב נשים בגילאי 75 שנים ומעלה (n=198) שטופלו עם מעכבי CDK 4/6 ו-AI, יחס הסיכונים היה 0.49 (רווח בר סמך 95%: 0.31-0.76) עם הישרדות ללא התקדמות מחלה מוערכת ממוצעת של 31.1 חודשים (רווח בר סמך 95%: 20.2 חודשים – ערך לא הושג) בהשוואה ל-13.7 חודשים (רווח בר סמך 95%: 10.9-24.9 חודשים) בקרב נשים שטופלו רק עם AI.

החוקרים מצאו כי ההיארעות של תופעות לוואי בדרגה 3 או 4 בקרב נשים מעל גיל 75 הייתה 88.8%, לעומת 73.4% בקרב נשים צעירות מגיל 75. בנוסף, נשים מעל גיל 75 דיווחו על ירידה במדדים של איכות חיים, לפי ה-EQ-5D, ללא קשר אם הטיפול היה עם AI בלבד או AI בתוספת של מעכבי CDK4/6.

המסקנות של החוקרים היו כי היעילות של טיפול משולב הכולל AI ומעכבי CDK4/6 דומה ליעילות של טיפול עם AI בלבד כטיפול קו-ראשון בסרטן שד גרורתי עם רצפטורים חיוביים להורמונים ו-HER-2 שלילי בקרב נשים מבוגרות בהשוואה לנשים צעירות יותר. בנוסף, הם מצאו כי מטופלות בגילאי 75 ומעלה סבלו משיעורים גבוהים יותר של תופעות לוואי, חוו יותר שינויי מינונים והעידו על ירידה משמעותית יותר במדדים של איכות חיים.

מקור: 

Howie, L.J. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,36.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  טיפול קו ראשון,  נשים מבוגרות,  מעכבי CDK 4/6,  מעכבי ארומטז,  מחקרים