מדולובלסטומה

האם ניתן לשפר את הטיפול בילדים צעירים עם מדולובלסטומה לא גרורתית?

החוקרים בדקו האם ניתן להפחית את הרעילות הנוירולוגית, ללא פגיעה בשיעורי ההישרדות ללא התקדמות מחלה במשך שנתיים, ע"י התאמת הטיפול בילדים מתחת לגיל 4 עם מדולובלסטומה לא גרורתית

ילדה באשפוז. צילום אילוסטרציה

מדולובלסטומה נודולרית דזמופלסטית (ND – nodular desmoplastic) ומדולובלסטומה עם נודולריות מפושטת (MBEN – medulloblastoma with extensive nodularity) נמצאו קשורים לתוצאים טובים יותר בקרב ילדים צעירים. עם זאת, הרעילות הנוירולוגית הקשורה בטיפול נותרה עניין משמעותי בקרב קבוצת המטופלים הפגיעה הזאת.

מחקר ה-ACNS1221 הוא מחקר פרוספקטיבי עם זרוע טיפולית אחת של כימותרפיה קונבנציונלית לטיפול ב-ND וב-MBEN לא גרורתיים על בסיס משטר טיפול מותאם HIT SKK 2000 ללא מטוטרקסט תוך חדרי, שמטרתו הייתה להשיג תוצא דומה (הישרדות ללא התקדמות מחלה [PFS -progression-free survival] במשך שנתיים ≥ 90%) עם פחות רעילות נוירולוגית. המטרות המשניות במחקר כללו היתכנות של סקירת פתולוגיה מרכזית בעיתוי מתאים והערכה של הפרופיל המולקולרי של הגידול.

במחקר נכללו 25 מטופלים מתאימים (15 גברים ו-10 נשים; חציון הגילאים 18.7 חודשים). מתוך המשתתפים במחקר, 18 מטופלים אובחנו ב-ND ו-7 מטופלים אובחנו ב-MBEN לפי היסטולוגיה. שלושה משתתפים במחקר היו עם מחלה שאריתית בתחילת המחקר. המחקר הסתיים מוקדם מהמתוכנן בגלל שיעורי הישנות מחלה גבוהים מהצפוי.

במהלך המחקר 12 מטופלים חוו הישנות מחלה - מקומית (n=6), מרוחקת (n=3) ומשולבת (n=3) – לאחר חציון זמן של 9.8 חודשים מהאבחנה (טווח: 8.9-13.7 חודשים), ושני מטופלים נפטרו מהמחלה. החוקרים מצאו כי שיעורי ה-PFS במשך שנתיים וההישרדות הכוללת היו 52% (רווח בר סמך 95%: 32.4%-71.6%) ו-92% (רווח בר סמך 95%: 80.8-100.0%), בהתאמה. בנוסף, נמצא כי מטופלים מעל גיל 12 חודשים (P= 0.036) והיסטולוגיה של NDי(P=0.005) קשורים ל-PFS פחות טוב. עוד נמצא, כי אף מטופל עם היסטולוגיה של MBEN לא חווה הישנות מחלה. כל דגימות הגידולים היו בקבוצת ה-SHHי(sonic hedgehog). אנליזת מתילציה חשפה 2 תתי קבוצות, SHH-1 ו-SHH-2, אשר נמצאו קשורות לשיעורי PFS במשך שנתיים של 30.0% (רווח בר סמך 95%: 1.6-58.4%) ו-66.7% (רווח בר סמך 95%: 44.0-89.4%), בהתאמה (P=0.099).

החוקרים הסיקו כי משטר הטיפול המותאם שכלל כימותרפיה קונבנציונלית ללא סדרת הזרקות תוך חדריות של מטוטרקסט לא הוביל ל-PFS במשך שנתיים של 90%. בעוקבה זו, החוקרים הראו באופן פרוספקטיבי את הקיום של שתי תתי קבוצות SHH וראו כי ישנה מגמה של תוצאים פחות טובים בקרב מטופלי SHH-1.

מקור: 

Lafay-Cousin, L. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,3.

נושאים קשורים:  מדולובלסטומה,  כימותרפיה,  מטוטרקסט,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות