סרטן ריאות

האם טיפול אחזקה יכול לשפר את ההישרדות של מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים?

החוקרים השוו את ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא התקדמות מחלה של מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים שקיבלו טיפול אחזקה עם Bevacizumab עם או בלי Pemetrexed

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים הראו שישנה תועלת בטיפול אחזקה עבור מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC - non small cell lung cancer). מחקר COMPASS בדק את היעילות והבטיחות של Bevacizumab עם או בלי Pemetrexed כטיפול אחזקה המשכי לאחר טיפול אינדוקציה עם Carboplatin,יPemetrexed ו-Bevacizumab.

במחקר השתתפו מטופלים עם NSCLC מתקדם שאינו של תאי קשקש שלא קיבלו טיפול קודם ללא מוטציית מחיקה ב-EGFR 19 או מוטציה ב-L858R. המטופלים קיבלו טיפול קו ראשון שכלל Carboplatin עם AUC (area under the curve) 6,יPemetrexed במינון 500 מ"ג/מ2 ו-Bevacizumab במינון 15 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות בארבעה מחזורי טיפול.

החוקרים חילקו את המטופלים שהיו ללא התקדמות מחלה בזמן טיפולי האינדוקציה באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבלת טיפול אחזקה שכלל Pemetrexed במינון 500 מ"ג/מ2 ו-Bevacizumab במינון 15 מ"ג/ק"ג או לטיפול שכלל Bevacizumab במינון 15 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות עד להתקדמות מחלה או לרעילות בלתי נסבלת. נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה הישרדות כוללת (OS - overall survival) לאחר החלוקה האקראית.

המטופלים שהשתתפו במחקר (907 מטופלים) קיבלו טיפולי אינדוקציה בין ספטמבר 2010 לספטמבר 2015. מתוך כלל המטופלים, 599 עברו חלוקה אקראית: 298 מטופלים קיבלו Pemetrexed ו-Bevacizumab ו-301 מטופלים קיבלו Bevacizumab בלבד.

תוצאות המחקר הראו כי החציון של ה-OS היה 23.3 בהשוואה ל-19.6 חודשים (יחס הסיכונים 0.87; רווח בר סמך 95%: 0.73-1.05; log-rank מרובד חד צדדי P=0.069). בקרב תת הקבוצה של מטופלים ללא מוטציה ב-EFGR, ה-HR של ה-OS היה 0.82 (רווח בר סמך 95%: 0.68-0.99; log-rank מרובד חד צדדי P=0.020). בנוסף, נמצא כי החציון של ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS - progression-free survival) היה 5.7 בהשוואה ל-4.0 חודשים (יחס הסיכונים: 0.67; רווח בר סמך 95%: 0.57-0.79; log-rank דו צדדי P<0.001). המידע בנוגע לבטיחות הטיפול תאם לזה שדווח במחקרים קודמים שבדקו את משטרי הטיפול האלה.

החוקרים הסיקו כי מבחינת נקודת הסיום המרכזית שהייתה ה-OS, לא נמצא יתרון מובהק סטטיסטית, עם זאת, ה-PFS באוכלוסיית המחקר כולה וה-OS של מטופלים ללא מוטציה ב-EGFR היו ממושכות לאחר הוספת Pemetrexed לטיפול האחזקה עם Bevacizumab.

מקור: 

Seto, T. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  טיפול אחזקה,  בווציזומאב,  פמטרקסד,  מחקרים
תגובות