סרטן שד

האם Trastuzumab deruxtecan יעיל לטיפול בנשים עם סרטן שד ו-HER2 חיובי שטופלו בעבר?

החוקרים ביצעו מחקר שלב 2 לבחינת היעילות והבטיחות של Trastuzumab deruxtecan באוכלוסיית נשים עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 שקיבלו טיפול קודם ומצאו כי כ-60% מהמטופלות הגיבו לטיפול

30.04.2020, 17:09
סרטן השד. אילוסטרציה

Trastuzumab deruxtecanי(DS-8201) מורכב מנוגדן ותרופה מצומדים של נוגדן אנטי-HER2י(human epidermal growth factor receptor 2), מקשר מבוסס טטרה-פפטיד הניתן לביקוע, ומעכב Topoisomerase 1 ציטוטוקסי. במחקר שלב 1 למציאת מינון מתאים, מרבית המטופלות עם סרטן שד מתקדם חיובי ל-HER2 הגיבו לטיפול עם Trastuzumab deruxtecan (חציון משך התגובה 20.7 חודשים). החוקרים סברו כי יש צורך לבחון את היעילות של Trastuzumab deruxtecan בקרב נשים עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 שטופלו קודם לכן עם Trastuzumab.

המחקר הנוכחי הוא מחקר שלב 2, תווית פתוחה, עם זרוע אחת, שבוצע בשני חלקים, בו החוקרים בדקו את הטיפול עם Trastuzumab deruxtecan בקרב מבוגרות עם סרטן שד גרורתי שתועד פתולוגית חיובי ל-HER2, אשר קיבלו בעבר טיפול עם Trastuzumab emtansine. בחלק הראשון של המחקר, החוקרים בדקו שלושה מינונים שונים של Trastuzumab deruxtecan על מנת לקבוע את המינון המומלץ. בחלק השני של המחקר, הם בדקו את היעילות והבטיחות של המינון המומלץ.

נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה התגובה האובייקטיבית לטיפול, על פי סקירה מרכזית בלתי תלויה. נקודות הסיום המשניות העיקריות שנבדקו כללו את שיעור השליטה במחלה, שיעור התועלת הקלינית משך התגובה, הישרדות ללא התקדמות מחלה ובטיחות.

במחקר השתתפו 184 מטופלות שעברו קודם לכן חציון של 6 טיפולים. המטופלות קיבלו את המינון המומלץ של Trastuzumab deruxtecanי(5.4 מ"ג לק"ג ממשקל הגוף). באנליזת הכוונה לטפל (Intention-to-treat), נמצא כי 112 מטופלות הגיבו לטיפול (60.9%; רווח בר סמך 95%: 53.4-68.0). החציון של תקופת המעקב היה 11.1 חודשים (טווח: 0.7-19.9). עוד נמצא כי החציון של משך התגובה לטיפול היה 14.8 חודשים (רווח בר סמך 95%: 13.8-16.9), והחציון של משך ההישרדות ללא התקדמות מחלה היה 16.4 חודשים (רווח בר סמך 95%: 12.7 עד ערך שלא הושג).

החוקרים מצאו כי במהלך תקופת המחקר, תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בדרגה 3 ומעלה היו ירידה בספירת הנויטרופילים (אצל 20.7% מהמטופלות), אנמיה (אצל 8.7% מהמטופלות) ובחילות (אצל 7.6% מהמטופלות). בנוסף, בבדיקה בלתי תלויה, נמצא כי תרופת המחקר קשורה למחלת ריאות אינטרסטיציאלית בקרב 13.6% מהמטופלות (דרגה 1 או 2: 10.9%; דרגה 3 או 4: 0.5%; ודרגה 5: 2.2%).

החוקרים הסיקו כי Trastuzumab deruxtecan הראה פעילות אנטי-גידולית ממושכת בקרב אוכלוסיית נשים עם סרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 שקיבלו טיפול קודם. כמו כן, מלבד בחילות ודיכוי מח עצם, נצפו מקרים של מחלת ריאות אינטרסטיציאלית בתת קבוצה של מטופלות, דבר המצריך תשומת לב לתסמינים ריאתיים וניטור זהיר (מומן ע"י Daiichi Sankyo ו-AstraZeneca ;DESTINY-Breast01י(ClinicalTrials.gov number,יNCT03248492).

מקור: 

Modi, S. et al. (2020) NEJM 382.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  HER2 חיובי,  טרסטוזומאב דרוקסטקן,  סרטן שד גרורתי,  יעילות,  בטיחות,  מחקרים