מלנומה

מה הם התוצאים ארוכי הטווח של מטופלים עם מלנומה מתקדמת שטופלו עם אנטי PD-1?

החוקרים בדקו באופן רטרוספקטיבי את ההישרדות הכוללת של מטופלים עם מלנומה לאחר השגת תגובה מלאה תחת טיפול עם אנטי PD-1 ואת התגובה לטיפול חוזר במקרה הצורך

מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)
מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את התוצאים ארוכי הטווח לאחר הפסקת טיפול עם Anti-PD-1י(Anti-programmed death-1) במסגרת עוקבה של מטופלים עם מלנומה. מדובר בעוקבה עם זמן המעקב הארוך ביותר, לפי מה שידוע לחוקרים, שכללה הרבה מטופלים שטופלו מחוץ לניסויים קליניים. בנוסף, החוקרים בדקו את היעילות של טיפול מחדש עם Anti-PD-1 עם או בלי Ipilimumab בקרב מטופלים עם חזרת מחלה.

החוקרים ניתחו באופן רטרוספקטיבי את כל המטופלים שאובחנו במלנומה שלב 3/4, לא-אובאלית, שאינה ניתנת להסרה ניתוחית וטופלו עם תרופה יחידה מסוג Anti-PD-1 בבית החולים Memorial Sloan Kettering בשנים 2009-2018, והפסיקו את הטיפול והמשיכו להיות במעקב לפחות 3 חודשים לאחר הפסקת הטיפול (n=396). החוקרים חישבו את ההישרדות הכוללת עבור מטופלים עם תגובה מלאה (CR – complete response) החל מה-CR. כמו כן, הזמן עד לכישלון הטיפול עבור מטופלים עם CR חושב כזמן שעבר מה-CR עד לקבלת טיפול נוסף למלנומה או עד לתמותה של המטופל.

תוצאות המחקר הראו כי 102 מתוך 396 מטופלים (25.8%) השיגו CR. החציון של מספר חודשי הטיפול לאחר CR היה 0 (טווח, הפסקה לפני CR עד 26 חודשים לאחר CR). החוקרים מצאו כי לאחר תקופת מעקב עם חציון של 21.1 חודשים מזמן ההגעה ל-CR אצל מטופלים ללא חזרת מחלה, הסבירות להיות בחיים ולא להזדקק לטיפול נוסף במלנומה לאחר 3 שנים הייתה 72.1%. החוקרים לא מצאו קשר מובהק בין משך הטיפול לבין הסיכון לחזרת מחלה.

במסגרת אנליזה רב משתנית, החוקרים מצאו קשר בין CR לבין מחלת M1b ולנגע ראשוני בעור בהשוואה לנגע בריריות או בקצוות הגוף (Acral melanoma). בנוסף, בקרב 78 מטופלים (מתוך 396) שקיבלו טיפול חוזר לאחר התקדמות המחלה, נצפתה תגובה לטיפול אצל 5 מתוך 34 מטופלים שקיבלו טיפול חוזר עם תרופה יחידה מסוג Anti-PD-1 ואצל 11 מתוך 44 מטופלים שטופלו עם Anti-PD-1 ו-Ipilimumab.

החוקרים מצאו כי בעוקבה שנבדקה, מרבית המטופלים הפסיקו טיפול לאחר הגעה ל-CR. כמו כן, החוקרים הסיקו כי מרבית ה-CRs היו ממשוכות, אך הסיכון לכישלון הטיפול היה 27% לאחר 3 שנים. כמו כן, הם מצאו כי תגובה לטיפול חוזר אינה נפוצה. החוקרים לא הצליחו לקבוע מהו זמן הטיפול האופטימלי לאחר CR.

מקור: 

Betof Warner, A. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  מלנומה,  אנטי PD-1,  תגובה מלאה,  תוצאים ארוכי טווח,  טיפול חוזר,  מחקרים
תגובות