סרטן שחלות

האם טיפול המשלב שני מעכבי PD-1 יכול לשפר את ההישרדות של מטופלות עם סרטן שחלות של תאי אפיתל?

החוקרים ביצעו מחקר אקראי שבחן את היעילות של טיפול הכולל שני מעכבי PD-1, בהשוואה לטיפול עם מעכב PD-1 אחד, בקרב נשים עם סרטן שחלות של תאי אפיתל קבוע או חוזר

טיפול עם מעכב PF-1 בודד הראה יעילות מוגבלת בטיפול בסרטן שחלות של תאי אפיתל (EOC – epithelial ovarian cancer). החוקרים השוו בין טיפול המשלב Ipilimumab ו-Nivolumab לטיפול עם Nivolumab בלבד בקרב נשים עם EOC קבוע או חוזר.

קריטריוני ההכללה להשתתפות במחקר כללו מחלה מדידה, 1-3 משטרי טיפול קודמים ותקופה ללא טיפול מבוססי פלטינום (PFI – platinum-free interval)י< 12 חודשים. המשתתפות חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה Nivolumab (אחת לשבועיים) במתן תוך ורידי ולקבוצה שקיבלה טיפול אינדוקציה עם Nivolumab ו-Ipilimumabי4 פעמים (אחת לשלושה שבועות), ולאחר מכן טיפול אחזקה אחת לשבועיים עם Nivolumab עד 42 פעמים. השערת האפס (Null hypothesis) המרכזית במחקר הייתה כי ישנה סבירות זהה לתגובה לטיפול תוך 6 חודשים מתחילת המחקר בשתי הזרועות.

במחקר השתתפו 100 מטופלים שחולקו לקבוצה שקיבלה Nivolumab בלבד (n=49), ולקבוצה שקיבלה Nivolumab ו-Ipilimumabי(n=51). ה-PFI היה <6 חודשים בקרב 62% מהמטופלות. תוצאות המחקר הראו כי לאחר 6 חודשים, שש נשים (12.2%) מקבוצת ה-Nivolumab ו-16 נשים (31.4%) מקבוצת ה-Nivolumab + Ipilimumab הציגו תגובה לטיפול (יחס הסיכויים 3.28; רווח בר סמך 85%: 1.54-אין סוף; P=0.034). בנוסף, נמצא כי החציון של ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) היה 2 ו-3.9 חודשים בקבוצת ה-Nivolumab ובקבוצת ה-Nivolumab + Ipilimumab, בהתאמה, עם יחס סיכונים מרובד לפי PFI של 0.53 (רווח בר סמך 95%: 0.34-0.82), כאשר יחס הסיכונים המקביל לתמותה היה 0.79 (רווח בר סמך 95%: 0.44-1.42).

החוקרים מצאו כי תופעות לוואי בדרגה 3 ומעלה התרחשו בקרב 33% מהמטופלות בקבוצת ה-Nivolumab ובקרב 49% מהמטופלות בקבוצת הטיפול המשולב, וכי לא התרחשו מקרי מוות הקשורים לטיפול. כמו כן, החוקרים לא מצאו קשר מובהק בין הביטוי של PD-L1 לבין התגובה לטיפול באף אחת מהקבוצות.

החוקרים הסיקו כי בהשוואה לטיפול עם Nivolumab בלבד, טיפול משולב עם Nivolumab ו-Ipilimumab בקרב מטופלות עם EOC הוביל לשיעורי תגובה טובים יותר, ול-PFS, מוגבל אמנם, אך ממושך יותר, כאשר הרעילות של הטיפול המשולב דומה לזאת שדווחה במחקרים קודמים. כמו כן, הם סברו כי יש צורך במחקרים נוספים של טיפול משולב במטרה להגביר את משך הטיפול המשולב.

מקור: 

Zamarin, D. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,16.

נושאים קשורים:  סרטן שחלות,  חסמי PD-1,  טיפול משולב,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  רעילות,  מחקרים
תגובות