סרטן שלפוחית השתן

האם Pembrolizumab משפר את תוצאי ההישרדות של מטופלים עם סרטן תאי שלפוחית השתן?

החוקרים ביצעו מחקר אקראי מבוקר שהשווה טיפול אחזקה עם Pembrolizumab לאינבו בקרב מטופלים עם ממאירות גרורתית של תאי שלפוחית השתן לאחר טיפול קו ראשון עם כימותרפיה מבוססת פלטינום

סרטן השלפוחית, בדיקת CT (צילום: אילוסטרציה)

כימותרפיה מבוסס פלטינום כקו טיפול ראשון בממאירות גרורתית של תאי שלפוחית השתן ניתנת בדרך כלל לתקופה קבועה ולאחר מכן נהוג לבצע מעקב עד להתקדמות המחלה. טיפול אחזקה שונה ("Switch Maintenance") עם חסמי PD-1 לאחר הפסקת הכימותרפיה עשוי להתאים במצבים אלה הודות למנגנון ולמעשיות של הטיפול.

במחקר השתתפו מטופלים עם ממאירות גרורתית של תאי שלפוחית השתן שהגיעו לפחות למחלה יציבה לאחר טיפול קו ראשון עם כימותרפיה מבוססת פלטינום. המטופלים במחקר חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבוצת טיפול עם Pembrolizumab במתן תוך וורידי במינון של 200 מ"ג אחת לשלושה שבועות ולקבוצה שקיבלה אינבו. משך הטיפול היה עד 24 חודשים. בנוסף, מטופלים שחוו התקדמות מחלה תחת אינבו יכלו לעבור לקבלת טיפול עם Pembrolizumab.

המטרה המרכזית של המחקר הייתה לבחון את ההישרדות ללא התקדמות מחלה. המטרות המשניות של המחקר כללו בדיקה של ההישרדות הכוללת, כמו גם את תוצאי הטיפול לפי ציון ה-CPSי(combined positive score) ל-PD-L1.

המחקר נערך בין דצמבר 2015 לנובמבר 2018 ובמהלכו 108 מטופלים חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה Pembrolizumabי(n=55) ולקבוצה שקיבלה אינבו (n=53). תוצאות המחקר הראו כי שיעור התגובה האובייקטיבית בקבוצה ה-Pembrolizumab היה 23% ובקבוצת האינבו 10%. בנוסף, החוקרים מצאו כי תופעות לוואי בדרגה 3-4 התרחשו בקרב 59% מהמטופלים שקיבלו Pembrolizumab ובקרב 38% מהמטופלים בקבוצת האינבו.

תוצאות המחקר חשפו כי ההישרדות ללא התקדמות מחלה הייתה ארוכה יותר באופן מובהק תחת טיפול אחזקה עם Pembrolizumab בהשוואה לאינבו (5.4 חודשים [רווח בר סמך 95%: 3.1-7.3] בהשוואה ל-3.0 חודשים [רווח בר סמך 95%: 2.7-5.5 חודשים], יחס הסיכונים 0.65 ; log-rank P= 0.04 ; P MERT [maximum efficiency robust test] =0.039). בנוסף, נמצא כי החציון של ההישרדות הכוללת היה 22 חודשים בקבוצת ה-Pembrolizumab (רווח בר סמך 95%: 12.9- ערך שלא הושג) ו-18.7 חודשים בקבוצת האינבו (רווח בר סמך 95%: 11.4-ערך שלא הושג). החוקרים לא מצאו אינטראקציה מובהקת בין PD-LI CPS≥ 10 לבין זרוע הטיפול בהקשר של הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת.

החוקרים הסיקו כי טיפול אחזקה עם Pembrolizumab הוביל לתגובה אובייקטיבית נוספת בקרב מטופלים שהצליחו להגיע לפחות למחלה יציבה לאחר טיפול קו ראשון עם כימותרפיה מבוססת פלטינום וכי הוא העריך את ההישרדות ללא התקדמות מחלה בקרב מטופלים עם ממאירות גרורתית של תאי שלפוחית השתן.

מקור:

Galsky, M.D. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,16.

נושאים קשורים:  סרטן שלפוחית השתן,  הישרדות ללא התקדמות מחלה,  הישרדות כוללת,  אינבו,  מחקרים,  פמברוליזומאב
תגובות