סרטן מדולרי

האם Vandetanib בטוחה ויעילה לטיפול בסרטן מדולרי מתקדם של בלוטת התריס?

החוקרים הדגימו באמצעות אנליזת פוסט הוק כי התרופה Vandetanib יעילה ובטוחה עבור מטופלים עם סרטן מדולרי של בלוטת התריס בשלבים מתקדמים של המחלה

החוקרים ביצעו אנליזת פוסט הוק של מחקר שלב 3 שבדק את התרופה Vandetanib בקרב מטופלים עם סרטן מדולרי מתקדם של בלוטת התריס (MTC – Medullary thyroid cancer) במטרה להעריך את היעילות והבטיחות של Vandetanib בקרב מטופלים עם MTC מתקדם ותסמיני. המטרה המרכזית של האנליזה הייתה לקבוע את ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) של המטופלים.

החוקרים חילקו מטופלים מתאימים ממחקר ה-ZETA ל-4 תתי קבוצות לפי חומרת המחלה בנקודת ההתחלה: התקדמות מחלה ותסמינים, תסמינים בלבד, התקדמות מחלה בלבד, וללא התקדמות מחלה וללא תסמינים. החוקרים בדקו את ה-PFS, שנקבעה לפי מדידות אובייקטיביות של הגידול שבוצעו ע"י החוקרים המקומיים, את ההישרדות הכוללת (OS – overall survival), הזמן עד להחמרת הכאב (TWP – time to worsening of pain) ואת שיעור התגובה האובייקטיבית (ORR – objective response rate).

במחקר השתתפו 331 מטופלים, כאשר 184 מתוכם היו עם תסמינים והתקדמות מחלה בנקודת ההתחלה. בתוך תת הקבוצה הזאת, נמצא כי התוצאות היו דומות לאלה שנצפו במחקר הכללי מבחינת ה-PFS (יחס הסיכונים, 0.43; רווח בר סמך 95%: 0.28-0.64; P< 0.0001), ה-OS (יחס הסיכונים, 1.08; רווח בר סמך 95%: 0.72-1.61; P=0.71) וה-TWP (יחס הסיכונים, 0.67; רווח בר סמך 95%: 0.43-1.04; P=0.07). כמו כן, תופעות הלוואי שנצפו היו דומות לפרופיל הבטיחותי המוכר של Vandetanib. החוקרים מצאו כי בתוך תת הקבוצה, ה-ORR היה 37% בזרוע שקיבלה טיפול בהשוואה ל-2% בזרוע שקיבלה אינבו.

החוקרים הסיקו כי התרופה Vandetanib הציגה יתרון קליני – בייחוד מבחינת שיפור ה-PFS – בקרב מטופלים עם MTC תסמיני והתקדמות מחלה.

מקור:

Kreissl, M.C. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  סרטן מדולרי,  בלוטת התריס,  ונדטניב,  מחקרים
תגובות