לוקמיה לימפוציטית כרונית

טיפול עם מעכבי BET בלוקמיה לימפוציטית כרונית

החוקרים הצליחו להדגים את הפעילות של מעכבי BET, במודל טרום קליני, כטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית דרך עיכוב מסלולי אותות והשפעה על המיקרו-סביבה של תאי הגידול

03.09.2020, 16:00
גידול סרטני (אילוסטרציה)
גידול סרטני (אילוסטרציה)

על אף השיפור המשמעותי בתוצאי הטיפול עם תרופות מכוונות, כמו מעכב BTK (Bruton tyrosine kinase), Ibrutinib, לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL – chronic lymphocytic leukemia) נותרה מחלה שאינה ניתנת לריפוי במרבית המקרים. בעבר נמצא כי הפעלה של PI3K, NF-κB ו/או MYC קשורה למחלה שאריתית ו/או עמידות בקרב מטופלים תחת Ibrutinib. ניתן לטפל במסלולים אלה באופן מכוון ע"י מעכבים של Bromodomain וחלבונים אקסטרה-טרמינליים (BET – Bromodomain and extra-terminal).

במחקר הנוכחי, החוקרים תיארו את הפעילות הטרום קלינית של GS-5829, מעכב BET חדש, כטיפול ב-CLL. החוקרים מצאו כי GS-5829 הצליח לעכב התרבות של תאי CLL ולעודד אפופטוזיס של תאים לוקמיים דרך דה-רגולציה של מסלולי אותות מרכזיים, כמו BLK, AKT, ERK1/2 ו-MYC. כמו כן, הוויסות של IκBα מצביע על כך ש-GS-5829 מעכב גם את מסלול האותות NF-κB. החוקרים מצאו כי האפופטוזיס ש-GS-5829 מעודד נובע כתוצאה מחוסר שיווי משקל בין רגולטוריים חיוביים (BIM) לשליליים (BCL-XL) במסלול האפופטוזיס האינטרינזי. כמו כן, הפעילות האנטי-לוקמית של GS-5829 העלתה את הסינגרגיסטיות בשילוב עם מעכבי אותות ברצפטור של תאי B, עם מעכב BTK, Ibrutinib, עם מעכב PI3Kδ, Idelalisib ועם מעכב SYK, Entospletinib.

תוצאות המחקר הראו גם כי בתרביות משותפות המחקות את המיקרו-סביבה של בלוטות הלימפה, GS-5829 הצליח לעכב את מסלולי האותות בתאי Nurselike ואת הגדילה שלהם, מה שמצביע על כך שמעכבי BET יכולים להשפיע גם על המיקרו-סביבה התומכת ב-CLL.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים הסיקו כי המידע שעלה מן המחקר מצדיק לבצע הערכה קלינית של מעכבי BET כטיפול ב-CLL.

מקור:

Kim, E. et al. (2020) Leukemia 34.

נושאים קשורים:  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  מעכבי BET,  אפופטוזיס,  עיכוב מסלולי אותות,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות